Ročenka Arcibiskupského gymnázia 2006/2007

Téma: 

Dne 14. listopadu, v den třídních schůzek, vyšla Ročenka Arcibiskupského gymnázia. Mapuje celý loňský rok 2006/2007. Nutno připomenout, že byl předcházející rok jubilejní, neboť jsme si připomínali 15. výročí obnovení školy. Díky tomuto je publikace opatřena barevnými přílohami, z nichž se jedna věnuje oslavám, na kterých byl přítomen i pan kardinál Miloslav Vlk.

Ročenka má i jiný význam přinášených informací. Poskytuje nahlédnutí do struktury školy, učebního plánu, školního vzdělávacího programu. Zohledňuje hospodaření školy, výsledky inspekční činnosti, ale nabízí i ukázky přijímacích testů a výsledky přijímacích řízení na vysoké školy.

Základem Ročenky je však život školy. Studenti samotní a jejich aktivity. Školní i mimoškolní přehledné osmdesáti tří stránkové publikaci nalezneme nesmírnou škálu činností a bohatých aktivit, které připravili učitelé se studenty.

Uvnitř Ročenky naleznete také DVD Hudba na AG dokumentující mimoškolní práci Sboru AG a hudebního jazzového tělesa Arciband.

Věříme, že tato bohatá publikace bude sloužit nejen jako průvodce charakteristikou školy, ale přinese i radost a potěšení nad prožitými akcemi a dodá i lehkou vzpomínku na společně prožitý minulý školní rok.

S přátelským pozdravem Andrea Angelová

Ročenku je možné zakoupit za 150 korun na vrátnici školy. Zároveň si dovolujeme nabídnout několik posledních oslavových triček vydaných u příležitosti 15. výročí.

Ukázky několika stran z ročenky v nižším rozlišení:
Po kliknutí získáte dobře čitelnou verzi ukázky ve formátu pdf (852KB).


Příbuzné články k tématu: