2.A v Radotínském údolí 17.3.2007

Třída 2a podnikla v sobotu 17.3.2007 svůj malý třídní výlet. Bylo sice větrno a slunce se pořád schovávalo za mraky, ale aspoň nepršelo a to stačilo.

Ze Slivence jsme zamířili do mramorového lomu Cikánka a pak jsme sestoupili k Radotínskému potoku. Kousek nad údolím jsme měli oběd u 2 ohňů a hry Salaoba a Přebíječka. Poté jsme navštívili místo skoku odvahy (z historie Foglarova oddílu Hoši od Bobří řeky), ale provedení bylo zatím odloženo. Během další cesty byly ještě hry Předávaná a Tropičtí motýli, ale i různé drobné příhody či šarvátky, někteří pohrdali lávkami přes potok. Dvakrát se v lese ukázaly srnky, kvetly dříny a řada jarních kytiček. Také jsme probírali celotřídní květnový výlet, na který už se těšíme. (Text a foto Z.Lauschmann, tř.prof.)