Zpráva z Tříkrálového průvodu

Zpráva z Tříkrálového průvodu, kterého se účastnil i Pablo Chacón a studenti Arcibiskupského gymnázia.

5. 1. 2007 jsem měla možnost zúčastnit se Tříkrálového průvodu z Hradčanského náměstí k Loretě.

Byla to pro mě podívaná vskutku úžasná a nejen to: radovala jsem se, že výtěžek peněžní z Tříkrálové sbírky a také věcné dary (pastelky, knihy atd.) se dostanou potřebným dětem. Krásné bylo, že dary předávaly rodiny s malými dětmi. Podávali ruce postavám Třech králů. Jedním z organizátorů této akce je i náš učitel Španělštiny - Pablo Chacón. velmi mu to slušelo mezi hrby krásně nazdobeného velblouda. Ostatní postavy průvodu tvořili z poměrně velké části také naši studenti, rozdávali drobné sladkosti dětem, hlídali potom průchod kolem Tří králů a Filip Ge a Jan Vacíř hovořili ke shromáždění lidu z balkónu.

Aby se Tříkrálový průvod mohl uskutečnit, je nutné každý rok sehnat finanční příspěvky na zaplacení nemalých nákladů s průvodem spojených. Letos přispělo i naše gymnázium a to výtěžkem z listopadového benefičního koncertu Ivana Gutiereze se Sborem AG. Koncert navštívilo nemálo českých i španělských hostí (byl organizován Pablem Chacónem a Igorem Angelovem). Pro studenty bylo zajímavé si zazpívat společně s tímto poměrně známým v Čechách již několik let žijícím muzikantem.

Tříkrálový průvod i Tříkrálová sbírka je zase jednou z tradičních možností potěšit sebe i druhé.

Alena Kulhavá

Fotografie p. Tobořík a Alena Kulhavá