Stezka písmáků

Již se stalo tradicí, že se studenti naší školy účastní soutěže ve znalosti Písma svatého - Stezky písmáků, kterou připravuje mládežnická organizace Junák.

Tento rok to bylo již pošesté. Prvního, školního kola, které proběhlo 6.10., se zúčastnilo celkem 77 studentů ze II.- V. ročníků. Do druhého, celostátního kola, konaného 17.11., jich postoupilo 21 a vlastní soutěže se zúčastnilo 6 studentů. Zkoumaly se znalosti textu evangelií, knihy Soudců, knihy proroka Izaiáše a listu Galaťanům. V celostátním kole nakonec Zuzana Vaňková (III.A) obsadila 2. místo mezi jednotlivci a Šárka Knoblochová (III.B) s Václavem Rýdlem (III.B) 3. místo v soutěži týmů. Všem soutěžícím blahopřeji a doufám ve stejně hojnou účast a dobré výsledky v dalším ročníku soutěže.
Ondřej Mrzílek