STEZKA PÍSMÁKŮ 2006

Pozor! Pozor!
I tento školní rok máte možnost zúčastnit se biblické soutěže
STEZKA PÍSMÁKŮ


Soutěží se ve dvou kategoriích, soutěžit mohou jednotlivci nebo dvojice a bude se hodnotit znalost těchto biblických knih:

10-12 let - Evangelia + Soudců + druhý Izaiáš (35 otázek)
13-16 let - Evangelia + Soudců + druhý Izaiáš + list Galaťanům (50 otázek)

První kolo soutěže proběhne na naší škole v pátek 6. října v učebně 311, 5. vyučovací hodinu
Druhé kolo - postupují všichni, kteří získali 70% správných odpovědí, termín 17.11.2006

Přihlásit se můžete u vašich vyučujících náboženství do pondělí 27. září.

Všichni jste srdečně zváni!
Ondřej Mrzílek