Biblická soutěž Stezka písmáků

I v tomto školním roce se studenti našeho Arcibiskupského gymnázia zúčastnili soutěže ve znalosti Bible - Stezky písmáků.

V prvním školním kole, které proběhlo 30. září, ve dvou věkových kategoriích soutěžilo celkem 81 studentů, ze kterých 16 úspěšně zodpovědělo 70% otázek písemného testu a splnilo tak podmínky pro postup do celostátního kola.

K němu jsme se sešli 17. listopadu v modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Praze 5 Na Malvazinkách. Knihy, ze kterých se prověřovaly znalosti soutěžících byly stejné, ale otázky obtížnější.

Druhého kola se zúčastnilo 14 studentů naší školy. Ve velmi silné konkurenci obstáli naši studenti se ctí, Anna Formanová z IV.B obsadila 3. místo v jednotlivcích v kategorii 13-16 let a Dominika Žáková s Ludmilou Böhmovou z IV.A 1. místo v týmech také v kategorii 13-16 let.

Děkuji všem účastníkům za jejich účast a snahu, gratuluji k jejich znalostem a všechny studenty vybízím k hojné účasti v soutěži i příští rok.

Ondřej Mrzílek