Přípravné kurzy z českého jazyka pro uchazeče o studium

Vážení rodiče, milé uchazečky a milí uchazeči o studium,

od ledna 2023 nově otvíráme přípravné kurzy z češtiny pro zájemce z 5. tříd, zaměřené na přípravu ke státními i školním přijímacím zkouškám.

Kurz povede kvalifikovaná vyučující českého jazyka Markéta Ochodková, která učí na Arcibiskupském gymnáziu. Kurzy českého jazyka budou probíhat v úterý odpoledne s návazností na kurz matematiky, ale vítáni jsou i uchazeči, kteří na Arcibiskupském gymnázium kurzy matematiky nenavštěvují. Plánujeme otevřít tři skupiny: první skupina bude mít výuku od 14:40 do 15:25, druhá od 15:30 do 16:20, třetí od 16:30 do 17:15. Kapacita každé skupiny je 30 dětí. Kurzy začínají již 3. ledna 2023, končit budou 11. dubna 2023. Cena kurzu je 1000 Kč (podrobnosti k platbě přihlášeným včas zašleme).

V případě zájmu prosím vyplňte tento přihlašovací formulář. Přihlašování je otevřeno až do 22.12.2023, případně do naplnění kapacity jednotlivých skupin. 

V kurzech českého jazyka se budou účastníci  věnovat:

·       komplexnímu opakovaní učiva českého jazyka, které má žák nastupující na gymnázium znát

·       společnému i samostatnému vypracovávání úkolů a úloh typově podobných testům CERMAT a jejich následné kontrole

·       podrobnějšímu probírání učiva, ve kterém žáci často chybují

·       čtení s porozuměním, hledání podstatných informací a strategiím při vypracovávání přijímacích testů

·       přípravě na diktát, který je součástí školní přijímací zkoušky na Arcibiskupské gymnázium

V kurzu se  budou účastníci zabývat několika zásadními tématy z učiva českého jazyka 1. stupně základní školy, kurz bude zakončen závěrečným shrnutím. Součástí kurzu je simulace přijímacích zkoušek - přijímačky nanečisto (včetně společné opravy testu). 

Materiály budou žákům poskytovány přímo na kurzech nebo zasílány v dostatečném předstihu před kurzem.

Věříme, že přípravné kurzy pomohou žákům zorientovat se lépe v požadovaném učivu a natrénovat strategie přispívající k úspěchu u přijímacích zkoušek. 

V případě dotazů, které se týkají přímo náplně kurzu, se prosím obracejte na Markétu Ochodkovou (ochodkova@arcig.cz). Dotazy k organizaci kurzů a k přihlašování směřujte na Janu Kaderovou (kaderova@arcig.cz).

 

za vedení školy Jana Kaderová

Galerie: 
Obrázek k článku Přípravné kurzy z českého jazyka pro uchazeče o studium