Klub mladého diváka – Lucerna v Divadle v Dlouhé

S Klubem mladého diváka jsme dne 10. 11. vyrazili do Divadla v Dlouhé na představení LUCERNA od Aloise Jiráska. S paní profesorkou Peterkovou jsme se domluvili, že budeme mít sraz již v 17:45, abychom vše stihli.

Představení začínalo v 19:00 hodin, ale samotnému představení předcházel doprovodný program nazvaný“ NEŽ SE ROZSVÍTÍ LUCERNA”. Před začátkem jsme každý obdrželi kartičku s informacemi a úkoly ke hře. Ve hře jsme hledali lipové lístky z papíru, které nám značily trasu. Cestou jsme narazili na pět věcí, které byly nějakým způsobem spojené s představením. Vždy, když jsme našli věc, kterou jsme měli napsanou na kartičce, tak u ní byl napsaný úkol, který jsme museli splnit. Po vyplnění všech úkolů a projití celé cesty jsme se vrátili zpět do divadla. V divadle jsme každý dostali malou sladkou odměnu a lísteček ve tvaru lipového listu, na který jsme napsali, co si myslíme, že je náš národní poklad. Tento papírek jsme pak všichni pověsili na strom.

A teď už k samotnému představení. Představení začalo okolo 19:00, ale do sálu nás pustili již v 18:45. Celé divadlo je moc hezké a samotný sál nás velmi ohromil, byl pěkný, čistý a moderní.

Příběh vypráví o lucerně, jak už je z názvu zřejmé. Lucerna představuje poddanost prostého lidu vrchnosti. Mlynář musí sloužit vrchnosti, dokud někdo jiný nerozbije jeho lucernu.

Jednoho dne se Hanička vydá sbírat květiny, aby si mohla uplést svůj věneček. Mezitím zjistí, že se chystá přijet mladá kněžna, která zdědila spousty zámků a hradů v okolí. Všichni jsou nervózní, jen kněžna je už znuděná, jelikož je to její 9. návštěva zámku nebo hradu. Tato návštěva má být ale jiná. Kněžna jako malá slýchávala pohádku o lucerně. Lucerna se měla nacházet v tomto městě spolu s čarovnou lípou. Chtěla se přesvědčit, jestli je to opravdu skutečné, to všechno, co jí jako malé vyprávěli. Přijela s princem a ten navrhl, že by se lípa měla skácet, protože je to hrozba pro vrchnost. Lid byl proti a kněžna se chtěla přesvědčit sama. Kníže rozhodl, že s ní půjde do lesa mlynář. Ten si vzal s sebou svoji lucernu a kněžna konečně uviděla tu pohádkovou lucernu, o které slýchávala jako malá. Mlynář je zkroušený, protože šlechta mu chce sebrat jeho Haničku. Kněžna a mlynář přijdou k lípě a rozhodnou se, že si tam odpočinou, než vyrazí zpátky. Kněžna chce objevovat zbytek lesa a mlynář ji nechce nechat v lese samotnou, protože je noc. Mezitím přijde Hanička, která si šla natrhat kvítka. Haničku pronásleduje kníže a princ, kteří chtějí, aby šla sloužit na zámek. Už ji skoro mají, když se v lípě objeví dveře a Hanička se za nimi schová, zavře je a čeká, než princ a kníže odejdou. Kněžna to vše viděla a bylo jí mlynáře a Haničky líto, a tak se rozhodla, že mlynáře osvobodí a rozbije lucernu. Všichni jsou šťastní, kněžna řekne, že lípu neskácí, protože by se jim mohla ještě hodit. Nechá dát do žaláře prince i knížete, za to, co způsobili.

A tímto představení končí.

Inscenace se nám moc se nám líbila a moc děkujeme paní profesorce Peterkové, že nás do divadla vzala.

Za Klub mladého diváka Julie Branislava Rousková, 2. B

Galerie: 
Obrázek k článku Klub mladého diváka – Lucerna v Divadle v Dlouhé
Obrázek k článku Klub mladého diváka – Lucerna v Divadle v Dlouhé
Obrázek k článku Klub mladého diváka – Lucerna v Divadle v Dlouhé
Obrázek k článku Klub mladého diváka – Lucerna v Divadle v Dlouhé
Obrázek k článku Klub mladého diváka – Lucerna v Divadle v Dlouhé
Obrázek k článku Klub mladého diváka – Lucerna v Divadle v Dlouhé
Obrázek k článku Klub mladého diváka – Lucerna v Divadle v Dlouhé
Obrázek k článku Klub mladého diváka – Lucerna v Divadle v Dlouhé
Obrázek k článku Klub mladého diváka – Lucerna v Divadle v Dlouhé
Obrázek k článku Klub mladého diváka – Lucerna v Divadle v Dlouhé
Obrázek k článku Klub mladého diváka – Lucerna v Divadle v Dlouhé
Obrázek k článku Klub mladého diváka – Lucerna v Divadle v Dlouhé
Obrázek k článku Klub mladého diváka – Lucerna v Divadle v Dlouhé
Obrázek k článku Klub mladého diváka – Lucerna v Divadle v Dlouhé
Obrázek k článku Klub mladého diváka – Lucerna v Divadle v Dlouhé
Obrázek k článku Klub mladého diváka – Lucerna v Divadle v Dlouhé
Obrázek k článku Klub mladého diváka – Lucerna v Divadle v Dlouhé
Obrázek k článku Klub mladého diváka – Lucerna v Divadle v Dlouhé
Obrázek k článku Klub mladého diváka – Lucerna v Divadle v Dlouhé
Obrázek k článku Klub mladého diváka – Lucerna v Divadle v Dlouhé