Světy Jindřicha Chalupeckého

Netradiční instalace výstavy Světy Jindřicha Chalupeckého je hravá, nápaditá a inspirující. Na svědomí ji má vizuální umělec Richard Loskot.

Dne 8. 6. se část 3.A a 3.B sešla před Ústřední knihovnou na Mariánském náměstí. Odkud se odebrali pod vedením paní profesorky Peterkové na výstavu “Světy Jindřicha Chalupeckého”. Jindřich Chalupecký byl český kritik, esejista a prokurátor. 

Komentovanou prohlídku jsme zahájili v místnosti, kde se nacházely knihy se záložkami, přičemž v každé knize byl popsán jeden umělec. Záložky mířily do okna. A z pohledu jedné knihy byl v okně vidět obraz daného umělce. Což je myslím dobrý nápad, jelikož si můžete daného umělce spojit i s výtvarným dílem.

Jindřich Chalupecký měl také spoustu kontaktů i ze zahraničí, čemu se v nějakých místnostech věnovali někteří umělci (Anežka Hošková, Triple Candie …)

V dalších místnostech byly vystaveny obrazy a instalace, které Chalupecký hodnotil, a které se v době komunismu nevystavovaly. Sice to byly obrazy starší, ale některé působily hodně aktuálně. Součástí výstavy byly i krátké filmy a obrazy, které měl Chalupecký doma. Ty doprovázely stíny nábytku, což působilo velice zajímavě. 

K vidění také byly jeho publikace.

Prohlídku jsme dokončili tvůrčí dílnou. Mohli jsme si vybrat, zda chceme namalovat město v noci, anebo si více zaexperimentovat a pracovat se stínem. Měli jsme k dispozici plastovou fólii, na kterou jsme lepili různé materiály.

Vznikly zajímavé stíhohry, které skvěle zapadaly do koncepce výstavy a světelná instalace, která odkazovala na dílo dadistického umělce Marcela Duchampa Velké sklo.

Výstava byla velmi zajímavá i díky komentářům paní průvodkyně, ale trochu moc obsáhlá. Dozvěděli jsme se také něco nového o Jindřichu Chalupeckém. 

Za část 3.A a 3.B Anna Strejčková a Kateřina Menšíková

Doplnila Martina Peterková

Galerie: 
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého
Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého