Letošní konání školního časopisu Agónie

Jelikož čas kolem nás pádí rychlostí větru, bylo pro nás v redakci v podstatě překvapením, když jsme si uvědomili, že za sebou máme celý první rok vydávání Agónie po distanční výuce. Čas utekl jako voda mezi prsty, ale přesto jí stihlo proplout i pět jedinečných rybek - pět vydaných čísel, jež jste si po dvou letech mohli ohmatat, prolistovat i pročíst ve vlastních rukách.

Vydání ze září a října neslo příznačný titulek “Záříjen”. Kladli jsme si za cíl, aby s sebou neneslo jen tradičně očekávanou esenci podzimu, ale aby opravdu tak trochu zářilo.

V prosinci přišly hřejivé “Ponožky”. Všeobjímající a konejšivé téma, jež jsme si (a také vám) pár dní před Vánoci darovali. Je v tom možná trocha situační ironie, ale přeci jen, jak se říká, čím starší člověk je, tím víc ponožky pod stromečkem docení.

Ledno-únorové číslo se honosilo víceznačným názvem “-běžky”. Setkáte se v něm ale nejen s nimi, ale i s koloběžkami a rovnoběžkami a mnohými dalšími běžkově a zimně tématizovanými výtvory.

V dubnu přišlo šílenství. Aprílové číslo “Rozjaření” je opravdovým letošním unikátem, neboť je v něm (ne)vážně všechno tak trochu… jinak. Při četbě se ponesete na vlně surrealismu, bláznovství a samozřejmě jara.

Rok zakončujeme “Matkou”. Číslo z června a května vám vysíláme na prázdniny a doufáme, že se při jeho četbě nejen něco nového dozvíte, ale že vás především zahřeje u srdce. I když tohle léto by bylo možná spíš potřeba efektu opačného.

Zároveň bychom všechny studenty chtěli pozvat na příští rok do redakce - první rada se obvykle pořádá hned na začátku září a dveře jsou otevřeny bez výjimky všem, od primánů po oktavány, od kreslířů po spisovatele. A čím víc nás bude, tím lépe! Zkrátka; ničeho se neobávejte a na radu v září zavítejte! Je radost mít pak v ruce něco, na čem je tvůrčí otisk vaší práce.

Děkujeme všem za podporu nejen v tomto roce, ale i ve všech letech uplynulých - a snad i nadcházejících. Bylo by naším nejvroucnějším přáním vnést do jednotlivých denních agónií a bojů každého z vás alespoň trochu potěšení a klidu, ať už novým vydaným časopisem z pera vašich spolužáků, studentů a dětí, nebo tím, že vytvoříme příležitost kreativně se vyřádit. Děkujeme tedy, že nám vždy bylo umožněno tak konat. Je to radost.

Nezbývá, než popřát slunečné a osvěžující prázdniny! A za dva měsíce na viděnou!

Za redakci Agónie Justýna Tůmová a Linda X. Součková

Galerie: 
Obrázek k článku Letošní konání školního časopisu Agónie
Obrázek k článku Letošní konání školního časopisu Agónie
Obrázek k článku Letošní konání školního časopisu Agónie
Obrázek k článku Letošní konání školního časopisu Agónie
Obrázek k článku Letošní konání školního časopisu Agónie