Výsledky přijímacích zkoušek 2022

Přijímacích zkoušek ve dnech 19. a 20. dubna 2022 (státní část) a 25. a 26. dubna 2022 (školní část) se zúčastnilo 323 z 336 přihlášených uchazečů. Řádně se omluvilo 12 uchazečů, kteří se nedostavili na řádný termín zkoušek. Řádně omluvení uchazeči budou konat přijímací zkoušky v náhradním termínu dne 10. nebo 11. května 2022 (státní část) a 12. května 2022 (školní část).

V souladu se zveřejněnými kritérii přijímacího řízení byli po řádných termínech přijímacích zkoušek přijati uchazeči, kteří se umístili do 78. místa včetně, protože počet přijímaných uchazečů po řádných termínech byl snížen o počet řádně omluvených uchazečů.

První přijatý uchazeč získal celkem 143 bodů, poslední přijatý 106 bodů.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí bude všem uchazečům, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek a neuspěli, zasláno obratem do vlastních rukou. Uchazeči, kteří nebyli přijati, mohou podat odvolání proti rozhodnutí ředitele, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. (Žádost nelze podat před doručením písemného rozhodnutí.)

Výpis státních testů byl zaslán mailem všem zákonným zástupcům uchazečů, kteří konali na naší škole státní přijímací zkoušku.

Přijatí uchazeči musí, pokud chtějí na AG nastoupit, odevzdat zápisový lístek společně se smlouvou o vzdělávání do 10 pracovních dnů, tzn. nejpozději do čtvrtka 12. května. Přijatým uchazečům se neposílá rozhodnutí o přijetí poštou, ale bude předáno jejich zákonným zástupcům osobně na třídních schůzkách budoucích primánů, které proběhnou během června 2022.

Dne 28. dubna 2022

Ondřej Mrzílek, ředitel AG

Galerie: 
Obrázek k článku Výsledky přijímacích zkoušek 2022