Návštěva sexty A na výstavě Pokoje

Dne 15. listopadu jsme se pod vedením paní profesorky Peterkové vydali na výstavu Pokoje - přehlídku mladého umění. Výstava se nachází v tajuplné historické části Prahy v paláci Hrzánů z Harasova v ulici Celetná, která ústí přímo na Staroměstské náměstí.

Tato expozice je unikátní v tom, že dává prostor pro mladé nadané umělce z různých vysokých uměleckých škol (letos jsme měli možnost vidět díla škol i ze zahraničí například z Maďarska nebo Slovenska) vyjádřit svůj názor, svůj pohled na současný svět. Exhibice Pokoje funguje na principu site-specific art (do češtiny volně přeloženo jako místně specifické umění), kdy výtvarník pracuje s daným prostorem. Po ukončení výstavy, již nebudou díla k vidění, jelikož prostory se obnoví za jinými účely. Každá místnost - pokoj - představuje dílo jedné školy. Během průběhu expozice také probíhá hlasování návštěvníků o nejpovedenější pokoj, který na ně nejvíce zapůsobil. Výstava se koná každoročně, a to již od roku 2018, a každý rok si přichystá pro účinkující nové komplexní téma.

Letos organizátoři připravili téma hranice, okraje. Často se zde objevovaly myšlenky a otázky: Kdy už jsme překročili hranice? Kde se hranice nachází? Tyto otázky jsou doplněny různými motivy, jež právě bývají mezi novou generací častým námětem ke konverzacím. Narazili jsme na pokoj hovořící o LGBT komunitě. Jiní umělci si zvolili téma znázorňující týrání zvířat i lidí v cirkuse. Další škola se věnovala lidem na okrajích spoločnosti, jako jsou bezdomovci či narkomani. Několik místností se zabývalo moderními technologiemi a umělou inteligencí. Kde je ta hranice, kdy nám přestanou sloužit a stanou se naopak zbraní proti nám? Témat zde bylo nespočetně a každý z nás si našel něco ze svého okruhu témat, o které se zajímá.

Na závěr bychom už rádi dodali jen krátké shrnutí. Výstava je úžasným spojením moderního umění a zároveň myšlenek, které se nám honí v hlavě. Každý pokoj byl originální, přestože je spojovalo jedno téma, mohli jsme vidět několik pohledů na něj. Originální byly také v tom, že každý pokoj si našel svou jedinečnou cestu, jak dát najevo své ideje. I když byla výstava trochu pesimistická, hovořila o tom, co je a nebo bude důležité pro nás pro všechny. Určitě jsme vděční, že jsme se mohli podívat, jak smýšlejí prakticky naši současníci.

Karolína Grymová, 6.A

P.S. Diváckou cenu si odnesl pokoj – Marmeláda na střídce chleba nebo marmeláda na kůrce chleba?, autory kterého byli studenti Katedry střihové skladby, FAMU. Tento pokoj měl nejoriginálnější nápad a získal i můj hlas.

Martina Peterková

Galerie: 
Obrázek k článku Návštěva sexty A na výstavě Pokoje
Obrázek k článku Návštěva sexty A na výstavě Pokoje
Obrázek k článku Návštěva sexty A na výstavě Pokoje
Obrázek k článku Návštěva sexty A na výstavě Pokoje
Obrázek k článku Návštěva sexty A na výstavě Pokoje
Obrázek k článku Návštěva sexty A na výstavě Pokoje
Obrázek k článku Návštěva sexty A na výstavě Pokoje
Obrázek k článku Návštěva sexty A na výstavě Pokoje
Obrázek k článku Návštěva sexty A na výstavě Pokoje
Obrázek k článku Návštěva sexty A na výstavě Pokoje
Obrázek k článku Návštěva sexty A na výstavě Pokoje
Obrázek k článku Návštěva sexty A na výstavě Pokoje
Obrázek k článku Návštěva sexty A na výstavě Pokoje
Obrázek k článku Návštěva sexty A na výstavě Pokoje
Obrázek k článku Návštěva sexty A na výstavě Pokoje
Obrázek k článku Návštěva sexty A na výstavě Pokoje
Obrázek k článku Návštěva sexty A na výstavě Pokoje
Obrázek k článku Návštěva sexty A na výstavě Pokoje
Obrázek k článku Návštěva sexty A na výstavě Pokoje
Obrázek k článku Návštěva sexty A na výstavě Pokoje
Obrázek k článku Návštěva sexty A na výstavě Pokoje
Obrázek k článku Návštěva sexty A na výstavě Pokoje
Obrázek k článku Návštěva sexty A na výstavě Pokoje
Obrázek k článku Návštěva sexty A na výstavě Pokoje
Obrázek k článku Návštěva sexty A na výstavě Pokoje
Obrázek k článku Návštěva sexty A na výstavě Pokoje
Obrázek k článku Návštěva sexty A na výstavě Pokoje
Obrázek k článku Návštěva sexty A na výstavě Pokoje