Školní debatní soutěž 2022

Ve středu 27. dubna se v prostorách školní knihovny po roční covidové pauze opět uskutečnila školní debatní soutěž. Utkali se v ní zástupci kvart až septim. Celý průběh byl založen na konceptu debatní soutěže Studentská Agora (která ovšem nemá nic společného s naší Agorou). Vždy proti sobě debatovali dva pětičlenné týmy. Jejich výkony hodnotila tříčlenná odborná porota složená ze dvou profesorů gymnázia, pana prof. Hroudy a Linky, a paní Zuzany Kolišové, zástupkyně z organizace Studentské Agory. Hodnotila se jak síla a struktura argumentů, verbální a neverbální projev, tak i spolupráce v týmu.

Debatovalo se na dva druhy témat — předem známá, na která se mohly týmy připravit a tajná — ta byla překvapením i pro některé organizátory. Výsledkem bylo několik napínavých debat. Hovořilo se například o aplikaci školního řádu v bezprostředním okolí školy a uvažovalo se o zavedení 4 denního pracovního týdne. Měli jsme i možnost být svědky debaty o financování vysokoškolského studia a vášnivé výměně o instituci manželství.

Všichni si vedli nadmíru dobře, do finálového kola ovšem mohly postoupit pouze dva týmy, kterými se staly tým kvinty B a společný tým sexty A a B. Tyto dva týmy se nakonec utkaly ve dvou debatách a absolutním vítězem soutěže se stal tým 6. A+B ve složení Martin Černohorský, Cyril Havrda, Kateřina Pušová, Matěj Kincl, Christoph Slaměník a Běla Tolarová. Porota však ocenila i řadu individuálních debatérů za jejich skvělé výkony během celého dne. Těmi se stali Cyril Havrda, Šimon Klíma, Tobiáš Křížek, Barbora Lancingerová, František Polydor, Christoph Slaměník, Antonín Šuba a Alžběta Švábová.Vítězům moc gratulujeme a těšíme na debatní soutěž zase za rok!

Organizační tým debatní soutěže

Vybrané fotky k článku zde:

https://photos.app.goo.gl/yGMuFhkFmkCK58VHA

https://photos.app.goo.gl/hgcbRymsRTLdp3uD8

 

Galerie: 
Obrázek k článku Školní debatní soutěž 2022