Projekt v českém jazyce aneb Škola hrou

Téma: 

Minulý týden na hodině českého jazyka nám paní profesorka Peterková zadala projekt na vytvoření vlastního města. Účelem bylo procvičit si psaní vlastních názvů s velkými písmeny a prezentovat svůj projekt před třídou.

Pracovali jsme v lavici ve dvojicích. Město jsme měli nejdříve nakreslit jako podrobnou mapu, vyznačit všechny ulice, instituce, přírodní členění a pojmenovat je gramaticky správně. Celá třída nadšeně pracovala, protože kreslení nás všechny baví. Museli jsme popsat každou ulici, budovu, most, řeku apod. Většinou to byly názvy ze skutečných měst, ale jinak napsány. Moje město se jmenovalo Shephardfield a zahrnul jsem tam i ostrovy a větrnou elektrárnu.

Nakonec jsme své práce prezentovali a ukazovali ostatním ve třídě. Všechna města měla krásnou strukturu a byla barevně znázorněna. Někteří si dali práci i s 3D vyobrazením. Všem se názvy líbily a vedly nás k zábavnému procvičování před písemnou prací, kterou jsme psali tento týden. Všichni jsme zapojili svou představivost a bavila nás práce se spolužáky. Děkujeme paní profesorce, že nám tento projekt připravila a inspirovala k další práci.

Ukázky měst můžete zhlédnout v příloze.

Daniel C. McClung, 1.B

Galerie: 
Obrázek k článku Projekt v českém jazyce aneb Škola hrou
Obrázek k článku Projekt v českém jazyce aneb Škola hrou
Obrázek k článku Projekt v českém jazyce aneb Škola hrou
Obrázek k článku Projekt v českém jazyce aneb Škola hrou
Obrázek k článku Projekt v českém jazyce aneb Škola hrou
Obrázek k článku Projekt v českém jazyce aneb Škola hrou
Obrázek k článku Projekt v českém jazyce aneb Škola hrou
Obrázek k článku Projekt v českém jazyce aneb Škola hrou
Obrázek k článku Projekt v českém jazyce aneb Škola hrou
Obrázek k článku Projekt v českém jazyce aneb Škola hrou
Obrázek k článku Projekt v českém jazyce aneb Škola hrou
Obrázek k článku Projekt v českém jazyce aneb Škola hrou
Obrázek k článku Projekt v českém jazyce aneb Škola hrou
Obrázek k článku Projekt v českém jazyce aneb Škola hrou