projekt Obědy pro děti

Téma: 

Projekt „Obědy pro děti“

Školní stravování je velice důležité z mnoha ohledů. Oběd ve školní jídelně u mnoha dětí zajišťuje jediné teplé jídlo dne, které navíc odpovídá výživovým normám pro dítě určitého věku a ovlivňuje stravovací návyky dítěte. Vyvážené školní obědy jsou klíčové pro podvyživené i obézní žáky. Děti, které nemohou z finančních důvodů chodit na obědy, často nenosí ani svačinky. Takové děti jsou většinou neklidné, zbrklé, špatně se koncentrují, mají horší školní výsledy a bývají vyčleňováni z kolektivu spolužáků.

„Dětem, které nově obědvají se svými spolužáky, se dle informací NNO zlepšila také samotná školní docházka a soustředěnost ve výuce a tedy i prospěch. I pobyt ve školní družině a následné zapojení se do kroužků a zájmových aktivit přispívá k vyžití se a k socializaci dětí. „Děti bez oběda nemají dostatek energie a chuti se učit. Zhoršuje se jim prospěch i docházka. Objevují se i případy, kdy je do školy odmítají posílat i sami rodiče, protože se jednoduše stydí za to, že jim nemohou platit obědy. Co nás ale překvapilo nejvíc je to, že celá tato situace vyúsťuje v postupné vyčleňování z kolektivu. Spolužáci obědvají, smějí se, mají společné zážitky ze školní jídelny a dítě bez oběda o to vše přichází. Zažívá vlastně své první společenské vyloučení. Jinými slovy, relativně banální věc jako je školní oběd může mít naprosto fatální důsledky pro jeho psychický a sociální vývoj,“ vysvětluje ředitelka organizace Women for Women (W4W) Ivana Tykač.

Současná situace může být pro některé rodiny složitá a mohou být v situaci, kdy přehodnocují, které rodinné náklady mají priority. Obědy pro děti pomáhají dětem, které se ocitly v situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit jim zaplatit obědy ve školních jídelnách.Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci rodičů a pomoc nemohla být zneužita.

https://www.obedyprodeti.cz/o-projektu/

Společnost W4W si zakládá na ochraně identity dětí zařazených v projektu. Je zaručena anonymita, zásadně nejsou zveřejňována jména dětí a rodin. Škola, do které dítě dochází, samozřejmě ví, o koho se jedná, ale dodržuje pravidla a diskrétnost při vyřízení příspěvků a zajištění obědů. W4W sami bez souhlasu školy ani neposkytují informaci o tom, která škola je do projektu zařazena, škola toto nicméně může dle vlastního uvážení zveřejnit. Dle organizace není důležité, aby samotné dítě vědělo, že je do programu zařazené a obědy mu platí někdo jiný než rodina.

Pokud je vaše finanční situace taková, že vám nezbývá na zakoupení obědů pro vaše děti, prosím kontaktujte ředitele Arcibiskupského gymnázia ideálně do konce června (děti budou mít obědy zajištěné hned od začátku září) avšak nejpozději do 15. 9. Vše probíhá v naprosté anonymitě.

 

Galerie: 
Obrázek k článku projekt Obědy pro děti