Přijímací řízení  2022 - aktuální informace

Vážení rodiče, milí uchazeči,

v současnosti jsme již od úspěšných uchazečů obdrželi všech devadesát zápisových lístků. Pokud jste podali odvolání a dosud jsme vás telefonicky nekontaktovali, je velmi pravděpodobné, že se přijetí na Arcibiskupské gymnázium bohužel nezdařilo. Ještě je naděje, že někdo byl/bude přijat na druhou školu na odvolání a požádá AG o zpětvzetí zápisového lístku. V takovém případě bychom telefonicky kontaktovali v pořadí prvního nepřijatého uchazeče, který podal odvolání (tedy 123.). 

Složky všech nepřijatých uchazečů, kteří podali odvolání, budeme po uzavření celého přijímacího řízení posílat na Odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. města Prahy, který vše dále vyřizuje.  

za vedení školy

Jana Kaderová

Galerie: 
Obrázek k článku Přijímací řízení  2022 - aktuální informace