Výsledky přijímacích zkoušek 2022 – náhradní termín

Náhradního termínu přijímacích zkoušek ve dnech 10. nebo 11. května 2022 (státní část) a 12. května 2022 (školní část) se zúčastnilo 8 uchazečů. Z toho 4 uchazeči splnili kritéria přijímacího řízení, 4 uchazeči nesplnili. Jeden z uchazečů byl přijat; získal 101 bodů, tedy více než aktuálně první nepřijatý uchazeč, který získal 95 bodů. Výsledková listina je k nahlédnutí v příloze.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí bude všem uchazečům, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek v náhradním termínu a neuspěli, zasláno obratem do vlastních rukou. Uchazeči, kteří nebyli přijati, mohou podat odvolání proti rozhodnutí ředitele, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. (Žádost nelze podat před doručením písemného rozhodnutí.)

Výpis státních testů byl zaslán mailem všem zákonným zástupcům uchazečů, kteří konali na naší škole státní přijímací zkoušku.

Dne 18. května 2022Ondřej Mrzílek, ředitel AG

Galerie: 
Obrázek k článku Výsledky přijímacích zkoušek 2022 – náhradní termín