Zpráva o exkurzi do Říčan

Ve čtvrtek 2.6. 2022 se mix sexty a septimy A vydal do Říčan na dobrodružnou exkurzi, která měla rozšířit či oprášit naše znalosti geologie a obeznámit nás se stručnou historií Říčan.

V areálu místní školy se nachází Geopark (geologické muzeum), kde se nám věnovala geoložka Jana, která nás prováděla celým programem „Pestrý svět minerálů a hornin“, jenž se nesl v duchu terraformace. Nejprve jsme si vyslechli prezentaci o pohybu litosférických desek a krátkou úvodní řeč, poté jsme byli rozděleni do smíšených skupinek, abychom se také vzájemně lépe poznali, a mohli jsme začít.

Zadání jsme sice měli, ale pro identifikaci různých hornin a nerostů jsme potřebovali speciální sadu pro pokusy. Ta se nacházela v jeskyni, do které se ti nejodvážnější z každé skupiny vydali plazivkou. Poté jsme už vesele prozkoumávali areál, zjišťovali tvrdost, rozpustnost a často i chuť různých vzorků a vyplňovali pracovní listy. Proces terraformace jsme úspěšně dokončili a ještě si u toho zopakovali látku z hodin biologie.

Po splnění úkolů jsme se podívali do laboratoře a na mikroskopu nám ukázali nádhernou krystalickou strukturu jediného neamorfního vosku - palmového.

Po vydatném obědě z vlastních zásob či místního stánku s kebabem jsme se odebrali do místního muzea, kde proběhla přednáška o historii Říčan a říčanského hradu. Navíc jsme si mohli postavit z kostek vlastní hrad, vyšít libovolný vzor nebo si zahrát na dobový nástroj. A tak se prolnula geologie s historií.

Do školy jsme se vraceli zmoženi, ale spokojení. Exkurze se opravdu vydařila!

Aurélie Puzrlová, 7. A

Galerie: 
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan
Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan