21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele

Bylo ráno, sobota 26. března 2022 8: 27, a nad Smíchovským nádražím se vznášela mlha. Na nástupiště přijel autobus, Martin Uher. Lidé utvořili dlouhou frontu na nástup a čas se jim vlekl jako týden před výplatou. Nakonec přecejen řidič zavřel dveře a autobus se pomalu dal do pohybu.

Nemalá skupina vystoupila u kaple Navštívení Panny Marie za Mníškem p. Brdy, kde si udělali první, a jak jsem napočítal, tak i poslední skupinovou fotku. Poté se vydali v zástupu po velké děsivé silnici, kterou museli v nebezpečné zatáčce přeběhnout. Vydechl jsem úlevou, jelikož tato akce proběhla hladce a všichni se dostali na druhou stranu, kde u vysílače ústila lesní cesta.

Opět se zastavili. Stoupli si do kruhu a spočítali se. Bylo jich, pokud se nepletu, 56, a to je prý rekord. Řekli si Pamatovačku a vyhlásili Odhadovku – strom, který bude nejblíže od kóty na vrcholu hory Točná, a kolik cm bude míti obvod největší jedle či modřínu, který skupina potká. Padly různé tipy, a tak jsem si i já zkusil sám pro sebe odhadnout výsledek. Jejich nápady se mi zdály jaksi všední. Já jsem vsadil na baobab.

Vykročili lesem po stezce ke srubu s houpačkou, na níž měla býti šifra ze 6 slov po písmenech: 3 5 1 6 1 7. Cestou měli za úkol vymyslet, o jaká slova se jedná, tak aby počtem písmen do šifry zapadala. Vymysleli mnoho variant, moje nejoblíbenější zněla: Sýr šílel a básnil o Brutovi. Zdála se mi nejreálnější, jelikož vycházela z historických pramenů.

Když dorazili k houpačce, byl jsem zdrcen. Chtěl jsem se s majitelem houpačky ještě pobavit, avšak skupina, kterou jsem pilně sledoval, již pokračovala dál a já musel s ní.

Zanedlouho se v hustém lese odehrála bitva. Na dvou pahorcích vyrostly pevnosti a v nich se usídlili stateční bojovníci. Stály proti sobě dvě silné strany (Houština a Holý vrch), ale jen jedna z nich použila taktiku kosého šiku. Bitva proběhla ve dvou vlnách. Taktika kosého šiku v hustém porostu bohužel neobstála, …poprvé v historii.

Zbýval už jen kousek na vrchol Točné 505 m/m, a tudíž i k odhalení toho, co mně již bylo předem jasné. A opravdu, u kóty čněl do výše baobab tak vysoký, že by předčil i Žižkovský vysílač. Nejspíše jsem ho však viděl pouze já. Členové skupiny pořád hovořili o bříze a jelikož jsem chtěl zůstat nezpozorován, nikdy se nedozvěděli, co na Točné opravdu roste.

Výšlap je zajisté zmohl, protože se zanedlouho zastavili na oběd. Nanosili dřevo, rozdělali oheň a opékali všechno možné včetně marshmalounů.

Pak se sešli u celty, na kterou předtím přinesli rozmanité ceny do tomboly. Jako v každé tombole se tahala čísla a jednotliví šťastlivci si odnášeli zajímavé, mnohdy miliony let staré výhry, např.: různé kameny, hamaku, klacíky s příběhem, matematické a fyzikální tabulky, rajče (moje nejoblíbenější;) – škoda, že jsem se nemohl zúčastnit…) a mnoho dalších. Cen bylo víc než čísel, takže o nejatraktivnější věci se losovalo znovu ze všech čísel a kdokoli mohl vyhrát ještě po druhé.

Speciální porota měla mezitím přidělit zvláštní prémii za nejstarší donesený předmět, kterým se stali dva trilobiti.

Šťastni ze svých výher, někteří se slzami, se poté vydali na Fabiánovu vyhlídku nad Kytínem, kde si zahráli poslední hříčku – Kovbojové a telata. A pak jsme…ze Stříbrné Lhoty odjeli domů. Zde už bych to asi ukončil. Děkuji, že jste si našli čas vyslechnout můj příběh...

S úctou, Váš neznámý pozorovatel. (zachytily 2 účastnice ze 4. A)

P. S.: *všechny věty do šifry 351617:

  • Sýr šílel a básnil o Brutovi.
  • Kdo ploul a houpal o svátcích.
  • Buď silný a veselý a poctivý.
  • Pes užral i oříšky a rozinky.
  • Jít rovně a kráčet s odvahou.
  • Tyč volná a provaz a houpáme.
  • Les umírá a musíme i vypomoc.
  • Les křičí: Ó, přijdi s pokorou.

*Pamatovačka: Soucit je tvá bolest v mém srdci. (Je nám líto Ukrajiny.)

*Účast 56 opravdu překonala dosavadní rekord 55 z r. 2007 (5. Čtyřiadvacítka Berounsko)

Doplnil Z. Lauschmann

Galerie: 
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele
Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele