1.A v Muzeu města Prahy

Sraz byl v 9:00 před Muzeem města Prahy, které je kvůli rekonstrukci přesunuté z Florence na Staroměstské náměstí. Sešli jsme se tedy před domem U Zlatého Prstenu. Jako odpovědné osoby s námi byly paní profesorka Aldinová a paní profesorka Janatová.

Zúčastnili jsme se dvou programů; první se jmenoval PRAŽSKÉ POVĚSTI. Paní, jež nás celou hodinu seznamovala s nejrůznějšími pověstmi, byla moc milá, a na všechny dotazy, které byly vzneseny, odpověděla naprosto přesně.

Program byl velmi zajímavý, a po ránu bylo skvělé, že jsme se při něm probrali.

Druhý program - ODĚVY NAŠICH PŘEDKŮ - byl rozdělen na dvě hlavní části, prezentaci, kterou si pro nás připravila paní archeoložka z muzea, a druhou, kde jsme si vyzkoušeli jak se v pravěku předlo, jak se vyráběly ozdoby a mnoho dalšího. V druhé, interaktivní části byla čtyři stanoviště: seznámení se s pomůckami našich předků, předení nití, kartičková metoda výroby ozdob a poslední, ruční tkaní tapiserie.

Závěrem by asi bylo dobré dodat, že jsme si den v muzeu moc užili a dozvěděli jsme se i něco nového.

Poděkování tedy patří: paní profesorce Aldinové; paní profesorce Janatové; milé paní, jež nás provedla Prahou a jejími pověstmi, milé paní archeoložce a Muzeu Hlavního města Prahy :).

Za 1.A

Nela Mitášová

Galerie: 
Obrázek k článku 1.A v Muzeu města Prahy
Obrázek k článku 1.A v Muzeu města Prahy
Obrázek k článku 1.A v Muzeu města Prahy
Obrázek k článku 1.A v Muzeu města Prahy
Obrázek k článku 1.A v Muzeu města Prahy
Obrázek k článku 1.A v Muzeu města Prahy
Obrázek k článku 1.A v Muzeu města Prahy
Obrázek k článku 1.A v Muzeu města Prahy
Obrázek k článku 1.A v Muzeu města Prahy
Obrázek k článku 1.A v Muzeu města Prahy
Obrázek k článku 1.A v Muzeu města Prahy
Obrázek k článku 1.A v Muzeu města Prahy
Obrázek k článku 1.A v Muzeu města Prahy
Obrázek k článku 1.A v Muzeu města Prahy
Obrázek k článku 1.A v Muzeu města Prahy
Obrázek k článku 1.A v Muzeu města Prahy
Obrázek k článku 1.A v Muzeu města Prahy
Obrázek k článku 1.A v Muzeu města Prahy
Obrázek k článku 1.A v Muzeu města Prahy
Obrázek k článku 1.A v Muzeu města Prahy
Obrázek k článku 1.A v Muzeu města Prahy
Obrázek k článku 1.A v Muzeu města Prahy
Obrázek k článku 1.A v Muzeu města Prahy
Obrázek k článku 1.A v Muzeu města Prahy
Obrázek k článku 1.A v Muzeu města Prahy
Obrázek k článku 1.A v Muzeu města Prahy