Články z roku 2008

Zveřejňujeme seznam kandidátů pro volby do školské rady 6. ledna 2009.

Vánoční - tříkrálové setkání Arcibiskupského gymnázia
se uskuteční jako každý rok v kapli AG od 18h. Přijďte si spolu se studenty a učiteli doužít vánoční dobu...

Výsledky 6. ADVENTNÍ OLYMPIÁDY AG a předání cen vítězům.
Foto přikládáme.

VYZVĚDAČI 13. a 14.12. 2008

Dvanáctý ročník oblíbených Vyzvědačů je za námi. Všechno dobře dopadlo, nikdo nezůstal na dlažbě ani zamčený v hlavním stanu. Letošní novinka REZERVACE umožnila předem si vybrat území a spoluhráče.

Pozor změna: Adventní koncert Sboru AG je přesunut z kostela sv. Ludmily do teplé kaple Arcibiskupského gymnázia a začínat bude v 19:30.

Vážení studenti, učitelé a rodiče, přijměte vřelé pozvání na Adventní koncert Sboru Arcibiskupského gymnázia, který se koná 18.12. v kostele svaté Ludmily od 19.15h. Adventní část Handelova Mesiáše je již kompletní... Alena Kulhavá

Se Žluťákem intenzivně spolupracuji půl roku a musím říci, že jsem se od něj mnoho věcí naučila. Až na počáteční komunikační nesnáze (které jsme ale velmi rychle společnými silami překonali) nám nic nebrání v realizaci rozmanitých a zajímavých aktivit. Záleží vždy na náladě, co budeme daný den provádět. Někdy si povídáme, jindy čteme nebo si prohlížíme umělecká díla. Jsou i dny, kdy Žluťák sám kreslí. Právě díky těmto okamžikům Vás můžeme pozvat na výstavu kreseb, kde se určitě nebudete nudit. Mimo zajímavých děl, která uvidíte, kapely, kterou uslyšíte a dalších podrobností o naší spolupráci, které se dozvíte se doufám budete dobře bavit!
Všichni jste srdečně zváni!! Veronika Denková VI.A

Umění řešit problémy, projekt pro školní rok 2008-2009, 2. kolo zápisu

Vážení studenti,
v 1. kole zápisu se některé problémy zaplnily, některé dokonce přetekly. 2.kolo je pro ty z vás, kteří jste se nezapsali v kole prvním, a ty, kteří se nevešli do přetékajících problémů. Kdo to je, najdete v přiložené tabulce.

V den třídních schůzek byla vydána Ročenka Arcibiskupského gymnázia 2007 - 2008.

Průběh celého předešlého školního roku mapují cesty, které také tématický vytvářejí v publikaci barevnou přílohu. Ať už jsou to německé jazykové výměny, zájezd Sboru AG do Říma, vydařený výlet do Anglie, poznávání umění Art brut ve Francii či cesta poutníků školy do Santiaga de Compostela ve Španělsku.

Protože ve stanoveném termínu, tedy do 4. 12. 2008, nebyl navržen dostatečný počet kandidátů pro volby do školské rady, kteří by svou kandidaturu včas, tedy do 5. 12. 2008, potvrdili, byl termín voleb do školské rady přesunut na 6. ledna 2009. Kandidáti mohou být navrhováni do 15. 12. 2008, 12 hodin, a musí kandidaturu písemně potvrdit do 16. 12. 2008, 12 hodin. Vše je podrobně stanoveno v níže uvedených dokumentech.

Richard Mašek, ředitel školy, 5. 12. 2008

Ve čtvrtek 11. prosince (13.50, učebna 108) bude hostem interdisciplinárního semináře herečka Adéla Petřeková, která přečte novelu Franny od J.D. Salingera. Novela autora proslulého zejména jedním z nejvýznamnějších děl americké literatury XX. století, generačním románem Kdo chytá v žitě, vypovídá o touze po nalezení smyslu života...
Jste srdečně zváni! Jan Bierhanzl a interdisciplinární seminář

Chápejme problémy jako přirozenou součást našeho světa, i jako příležitost, a snažme se je řešit. Problémy se nikomu v životě nevyhnou. Jde o to, abychom je dokázali vnímat jako něco, co nás může posunout dál, otevřít nové pohledy, jako výzvu, nikoli jako něco, co nás pouze trápí, brzdí nebo dokonce sráží v rozletu. Řadu problémů je vhodné řešit v týmu, a proto i letošní projekt bude prací skupinovou.

Vyzvědači 2008
13. 12. a 14. 12. 2008

Ve čtvrtek 4. prosince od 13.50 (učebna 108) bude hostem interdisciplinárního semináře filozof a překladatel Josef Fulka. Tématem jeho přednášky bude Touha v literatuře a psychoanalýze. Srdečně zveme studenty septim, oktáv a kolegy učitele.
Jan Bierhanzl a interdisciplinární seminář

8. ročník soutěže MATEMATICO proběhl velmi úspěšně. Sešlo se 30 jednotlivců z 15 škol, přijeli hosté z Kralup, ale i Náchoda! Výsledky přináší následující tabulka.
Na shledanou při 9. ročníku na podzim 2009!

V Praze dne 18. listopadu 2008
Č.j.: 0712/Ma0811

Stanovení způsobu a konečné lhůty pro podávání návrhů na kandidáty do voleb do školské rady Arcibiskupského gymnázia.

Zletilí žáci, zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogové mohou podávat návrhy na své kandidáty od okamžiku zveřejnění místa a doby konání voleb až do čtvrtka 4. 12. 12.00. Do pátku 5. 12. 12.00 musí být řediteli předloženo písemné potvrzení, že navržené osoby kandidaturu přijímají.

Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků budou volit své zástupce do školské rady Arcibiskupského gymnázia ve čtvrtek 18. prosince 2008. Volby se budou konat ve velké tělocvičně školy od 15 do 20 hodin.

Rovněž pedagogičtí pracovníci budou volit své zástupce do školské rady Arcibiskupského gymnázia ve čtvrtek 18. prosince 2008. I tyto volby se budou konat ve velké tělocvičně školy od 15 do 20 hodin.

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky AG 19. 11. 2008.

Program třídních schůzek:

16.30 - 17.30 Možnost individuálních konzultací s vyučujícími v kabinetech či třídách

17.30 - 18.00 v aule v suterénu školy
Zahájení třídních schůzek, setkání rodičů s ředitelem školy

18.00 - 19.30 ve třídách
Pokračování třídních schůzek s třídními profesory a dalšími vyučujícími.

Přesný rozpis profesorů již je k dispozici dále v článku.
Ivana Hajičová

Komorní kantorský výlet: Radotín - Choteč - Cikánka

Letošní výroční den Bílé hory byl náležitě nevlídný, skoro že by psa nevyhnal (však také oba přihlášení psi zůstali doma). Podobně jako nedávno na Blaníku se však i v tomto případě ukázalo, že když se někdo těší, tak prostě jde, ať už je jakkoli.

Konání:
23. října 2008 v 17:30 v knihovně AG ve druhém patře

Důstojná výprava na bájnou horu
Už řadu let se vždy 28. října na Velkém Blaníku koná setkání k výročí vzniku ČSR. Akce - původně sokolská - je otevřená veřejnosti a také letos tam dorazil houfek z okruhu AG a přátelé.

12. listopadu 2008 od 19 hodin proběhne na AG benefiční koncert na podporu tradiční Jízdy tří králů 5. ledna na Pražském hradě. V rámci koncertu uslyšíte Kreolskou mši a písně ze středověkého Španělska. Koncert představuje možnosti propojení jihoamerické, španělské a evropské kultury na úrovni hudební a intrerpretační.

Milí přátelé - nejen matematici!

Podzim je v plném běhu a my zveme tradiční i nové zájemce k hezké soutěžní hře. Matematico využívá a rozvíjí kombinační schopnosti a strategické myšlení. Tato hra dává vzácnou možnost vyniknout právě i nematematikům, a to skoro bez ohledu na věk! I v letošním ročníku zkusíme novou disciplínu - hru na 17 - viz níže.

8. ročník - ČTVRTEK 27.11.2008 od 13 hodin

Dne 13. 11. 2008 se uskuteční

XV. Všestudentský sjezd AG

Začátek: 19:00 (žádáme účastníky sjezdu, aby dorazili přesně!!!)
Cena lístku 99,90 Kč
Cena místenky: 50 Kč
Lístky zakoupíte v: VII. A nebo VII. B

Účast na sjezdu je všem studentům silně doporučena!

Blaník 28. 10. 2008
Důstojná výprava na bájnou horu

Milí přátelé čerstvého povětří!
I výstup na Blaník už se stává naším tradičním podzimním podnikem.


V pátek 3. října 2008 došlo ve škole k přesunu všech serverů ze staré hlučící plechové skříně v pátém patře do nové klimatizované serverovny.

Tradiční výprava 0-24 h : Mrchový kopec - Podřipsko 27.9.2008

Plán duchovních aktivit
Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha 2
školní rok: 2008-2009


27. 9. 2008. - Mrchový kopec
Celodenní výlet Podřipskem pro náročné i ostatní


JENŠTEJN SE CTĚNICKOU PRALINKOU 6.9.2008
Poprázdninová provětrávací cyklovyjížďka

Roční plán 2008/2009 má strukturu přehledného kalendáře.

Poprázdninový cyklovýlet se Ctěnickou pralinkou.

Na počátku října 2007 většina studentů vyššího gymnázia spolu s dalšími středoškoláky   vzdala v Kongresovém centru osobně hold Nicolasi Wintonovi - muži, který před druhou světovou válkou dopravil do Anglie z tehdejšího Československa 669 dětí převážně židovského původu a zachránil jim tak život. Studenti a učitelé se také připojili k petici, která prosazuje N. Wintona jako kandidáta na Nobelovu cenu míru.

Vážení rodiče, milí studenti,

srdečně Vás zveme na slavnostní mši svatou k zahájení nového školního roku v pondělí 1. září 2008 v 9 hodin v kostele sv. Ludmily.

Po skončení mše sv. (v 10 hodin) se studenti sejdou ve třídách s třídními profesory.

Richard Mašek
ředitel školy

Od 28. 6. 2008 do 31. 8. 2008 jsou prázdniny. Budova AG bude uzavřena.

Školní kancelář bude v provozu každý pracovní den od 9 do 12 hodin, telefon: 226 211 210, 226 211 211, e-mail: gymnazium@arcig.cz.

Hola peregrino!
Milí spolupoutníci, náš společný velký podnik se přiblížil a je třeba leccos upřesnit a připomenout.

V dnech 10. - 16. května jsme se zúčastnili tradičního sportovního kurzu septim.

Pobývali jsme v Dobronicích u Tábora, ve sportovním areálu Lékařské fakulty UK, který nám kromě útulných chatiček nabízel také baseballové, basketballové a volejbalové hřiště (včetně plážového volejbalu), dále tenisové kurty a pingpongové stoly. Ve volných chvílích jsme všeho hojně využívali.

Vlastivědná exkurze do Českého ráje - pro zvané.

Vážení rodiče a přátelé AG,

srdečně Vás zveme na závěrečnou školní akademii, která se koná ve středu 18. června v 18 hodin v aule v suterénu školy.

Richard Mašek
ředitel školy

Konání:
10. června 2008 v 17:30 v knihovně AG

V úterý 3. 6. jsme měli na každoroční přehlídce v kapli školy příležitost slyšet nadané studenty, kteří se vedle studia ve svém volnu věnují hudbě.
A kdo bude mít doma putovní pohár tentokrát? Dozvíte se dále...

Z našich účastníků, kteří soutěžili v krajském kole OCJ, se skvěle umístili:
Zuzana Vaňková (l. kategorie, 1. místo)
Jan Hajič (ll. kategorie, 2. místo)

Přijďte do klubu Modrá Vopice na parádní akcičku. Dne 29. května zde se bude konat v pořadí již druhý ročník hudebního festivalu naší školy příznačně zvaný AgFest.

...písemky z práva jsme už psali:-), ale díky návštěvě pana JUDr. Milana Kocourka jsme měli v pondělí 28. 4. 2008 jedinečnou příležitost...

...po vstupu do budovy jsme všichni vzorně pozdravili (někteří i několikrát), což zaměstnance Eurocentra poměrně pobavilo... Každý jsme si odtamtud něco odnesl...
Foto z exkurze přiloženo.

Vážení rodiče a přátelé školy, milí studenti,

zveme Vás na slavnostní předávání maturitních vysvědčení a jazykových diplomů čerstvým absolventům AG spojené se mší svatou, které se bude konat za účasti pana biskupa V. Malého v kostele sv. Ludmily v pátek 23. května 2008.

Richard Mašek
ředitel AG

Jarní cykloputování jihočeským koncem světa

Naposledy před 5 lety, při 3.dílu cykloobjezdu ČR (seriál ČESKÉ KOLO), bylo tak ideální počasí jako nyní v Novohradských horách: slunečno, nepříliš vedro, vhodný směr větru, pokud vůbec nějaký foukal. Budiž to zvláště zmíněno, i když i z fotek je vidět, že bylo pěkně.

14.5. 2008 proběhla matematická soutěž MaSo, kterou pořádá MFF UK. Soutěže se zúčastnilo 94 čtyřčlenných družstev z celé Prahy. 1. místo obsadilo družstvo Arcibiskupského gymnázia:
Prokop Šilhavý (2a), Martin Španěl (3a), Jan Švach (4b) a Václav Rýdl (4b). GRATULUJEME!

Výuka v maturitním týdnu od pondělí 19. do čtvrtka 22. května bude probíhat podle mimořádného rozvrhu.

Závěrečná Akademie - prostor pro tvorbu studentů: letos 18.6. v kapli AG
Přihlásit své nacvičované číslo můžete u Aleny Kulhavé do 13.6.

Slovo EUTANÁZIE - chybně překládáno jako dobrá smrt - zní v naší zemi cize, chladně a jistě nelibě a dlouhou dobu tak leželo u ledu. Mnoho lidí je přesvědčeno, že by to tak mělo ještě nějakou chvíli zůstat, že na tuto diskuzi ještě nejsme připraveni. Účastníci konference o eutanázii se ovšem mohli přesvědčit o opaku.

3.června od 14.00 v kapli školy

Přihlášky v kabinetu HV č.502 v 5.patře do 30.5.2008.

Těšíme se na Vás!!!!

Mgr. Marie Kroftová, Mgr. Jana Soldánová

Tradiční jarní pěší provětrávka

Po třech slunečných maratónech přišel jeden deštivý, ale kupodivu to nezmenšilo účast (41os je přece slušný počet) ani nepokazilo náladu, a zesílené jarní vůně byly mnohem působivější v té vlhké svěžesti.

Pozvánka na jarní čtyřdenní cykloputování.

S blížícím se závěrem školního roku přichází opět čas - pro žáky, učitele i rodiče - k předkládání návrhů na letošní Cenu rady rodičů. Tato cena za výlučně nevýukové aktivity žáků AG je slavnostně předávána vítězi každoročně v červnu po závěrečné mši svaté v kostele svaté Ludmily.

úterý 6. 5. 2008
14.00 veřejné přehrávky v kapli školy
15.00 veřejné obhajoby výtvarných prací tamtéž

Spousta lidí se tradičně mýlí, když častuje slovy Je to schizofrenik politika, u kterého se zdá, že zastává několik neslučitelných rolí. ...Tomáš nám mohl o všem povyprávět z první ruky, neboť schizofrenií sám trpěl. Za to, že měl odvahu k nám přijít a podělit se s námi o svou nelehkou zkušenost, mu patří neskonalý obdiv. Bylo úžasné vidět tohoto mladého studenta...
I my se s Vámi chceme v několika následujících řádcích podělit o svůj zážitek.

Startuje druhé kolo přihlašování do seminářů. POZOR: Končí v úterý 29. 4. 2008 ve 12 hodin.

Podrobné informace o školním zájezdu do Anglie 28. 4. 2008 - 4. 5. 2008 najdete v přiloženém souboru pdf (aktualizováno 23.4.2008).

V pátek 28. 3. 2008 ve škole proběhla mezinárodní srovnávací soutěž Matematický Klokan. Přinášíme její výsledky.

Tato školní encyklopedie vzniká jako celoškolní projekt pro školní rok 2007/2008 ve smyslu školního vzdělávacího programu Arcibiskupského gymnázia Osm svobodných umění - umění učit se (kapitola 3.2.2 c, strana 23). Zpracování jednotlivých hesel je záměrně omezeno na 3 věty, protože tento způsob zpracování dobře odpovídá dovednostem popisovaným u umění učit se v ŠVP (str. 17, kap. 3.2.2 b1: rozlišovat podstatné od nepodstatného, vytvářet z jednotlivostí systém, budovat si vlastní styl učení).

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o nadcházejících třídních schůzkách, které se konají ve středu

16. dubna 2008


Průběh schůzek bude stejný jako v 1. čtvrtletí, tedy

* 16.30 - 17.30: možnost konzultovat s jednotlivými učiteli;
* 17.30 - 18.00: setkání s vedením školy v aule;
* 18.00 - 19.30: vystoupení jednotlivých učitelů v jednotlivých třídách podle předem stanoveného rozpisu.

První duben se zdál býti poklidným dnem na Arcibiskupském gymnáziu. Studenti se pilně učili a jen trošku zlobili. Vše nasvědčovalo tomu, že tentokrát profesoři nezažijí žádný aprílový žertík. Avšak dvě minuty před koncem hlavní přestávky zazněl tajemný hvizd a studentům, jako by se zastavil čas.

Výsledky dalšího kola Fotografické soutěže
témata: Praha, Rostlina.
Alena Kulhavá

Prosím POZOR!!!Nedopatřením vypadly 3 semináře z původního seznamu. Nyní jsou již přidány (jako čísla 42-44); jde o deskriptivní geometrii, ZSV pro VI-VII a náboženskou nauku. I pokud jste si již nějaké semináře přihlásili, můžete svou volbu do 17.4. 12:00 měnit.

Tak jestli si, dámy a pánové, myslíte, že pobyt ve věznici je nějaký luxus, jak se o tom po roce 1989 začalo mluvit, tak to tedy opravdu není!!! Na vlastní oči jsme se o tom přesvědčili. - My studenti někdy, když se nám nechce na vyučování, říkáme, že škola je za trest. V porovnání s Pankráckou vazební věznicí je to ráááj na zemi! Jediné, co je těmto dvěma institucím společné, je asi pitná voda v každé místnosti. My ale máme ve druhém patře navíc barel se speciální pitnou vodou, a to horkou a studenou. A ze třídy výhled na věže kostela sv. Ludmily...
Čtěte dále. Několik fotografií přiloženo.

Pravidla přihlašování do seminářů


Ve školním roce 2008/2009 se otevře přibližně 30 seminářových skupin. 5 z nich bude německých pro studenty ve sprachdiplomovém programu a jedna bude sbor AG. Zbývající skupiny projdou soutěží o studentskou přízeň. Studenti si elektronicky zapíší semináře podle vlastní volby, a to tak, že v sextě zvolí 1 dvouhodinový seminář, v septimě 2 dvouhodinové semináře a v oktávě 4 dvouhodinové semináře.

Předminulý rok byla na AG několika studenty pořádána první filmová noc. Rozhodli jsem se s několika kamarády, že na tuto tradici navážeme. A navázali jsme. (Filmové noci probíhají ve školní budově, v učebně 311, zatím vždy od 18:30 vstupné je 20Kč, možnost přespání ve škole, nutnost přinést potvrzení podepsané od rodičů.)

Pod ochranou Nejsvětější Trojice se vydalo 33 odvážlivců (zejména z kvart) za doprovodu sesterské (POZOR: nikoli již však nejsvětější) trojice (s. Karin + s. Silvie + s. Rafaela) do Německa na jazykovou výměnu s reálkou v Auerbachu.

Zápisy a postřehy různých účastníků zájezdu.

Výsledková listina
(Olympiády z českého jazyka)
2007/2008
Všem účastníkům gratulujeme a těšíme se zase za rok.
Postupujícím děkujeme za reprezentaci a držíme palce do dalších kol!

ŠKOLNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO JIŽNÍ ANGLIE
(28. 4. - 4. 5. 2008)

Způsob uhrazení doplatku

Doplatek Kč 5 000,-- nutno uhradit bezhotovostně do 11. 4. 2008 na účet školy: 304547021/0100, variabilní symbol: 444 + prvních šest číslic rodného čísla žáka, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka, třída.

V pátek 28. 3. 2008 odpoledne proběhlo v Kongresovém centru Olšanka celostátní finále soutěže o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Amos. Naše želízko v ohni, Zdeňka Lauschmanna, jsme vyrazili podpořit v hojném počtu vyzbrojeni transparenty a nadějemi.

...Právě probíhaly interpelace. Při nich musí být ve sněmovně podle jednacího řádu přítomen alespoň jeden místopředseda vlády. Ten den jím byl ministr životního prostředí Martin Bursík (SZ). Ten však odešel ze sálu a chystal se na cestu do Brna. Bez něj neměly interpelace smysl. Proto místopředseda ČSSD David Rath navrhl, aby se hlasovalo o přerušení schůze na tři týdny. Poté co se poslanci spočítali, zjistili, že jich je jen 37. V tomto počtu není možné o žádném návrhu hlasovat, neboť ...
Jak dlouho budou poslanci uzavřeni ve sněmovně? Nebo budou postupně odcházet, protože není možné schůzi přerušit? Čtěte dále.

Voděradský (půl)maratón
Jarní provětrávka s Donátem, Karkoškou a dávnou tragédií
Sobota 19.4.2008


Zpráva o víkendu pro starší na Plzeňsku.

... všemu školnímu lidu i přátelům AG na vědomost se dává ...

Naše škola byla přičiněním níže podepsaného kantora
vtažena do letošní ankety ZLATÝ ÁMOS 2008.
Finále bude 28.3.2008 odpoledne a jmenovaný doufá, že tak jako ostatních pět nominovaných bude mít i on v hledišti houf přátel na podporu, jak pravidla ankety dovolují. Více o akci na http://www.zlatyamos.cz .

24.3.2008 Srdečné díky všem! Zdeněk Lauschmann

Milí studenti, učitelé, rodiče a přátelé školy,
přijměte pozvání na oslavu Velikonoc ve velikonočním oktávu při mši svaté v chrámu sv. Ludmily ve středu 26. 3. 2008 od 16.30h.
Hudební doprovod tvoří studenti AG + Sbor AG, pod vedením Igora Angelova.

Jelikož letošní 21. březen připadl na Velký pátek, kdy jsou prázdniny, přesouvá se naše legrácka na úterý 25/3, 9:02 ke sborovně.


Gratulujeme našemu učiteli Zdeňku Lauschmannovi ke skvělému postupu v anketě Zlatý Ámos. Držíme mu palce do finále 28. března, kde bude s dalšími pěti kandidáty bojovat o vítězství.

Tak jako už mnohokrát dříve, i tentokrát byl kantorský výlet příjemnou mezihrou v jarním shonu školních i jiných starostí.

V pondělí 25. února 2008 se konala v křížové chodbě Karolina vernisáž mezinárodního výstavního projektu Totalita v kontextu evropských zemí.

Vzdělávací projekt ADRY na semináři ze ZSV

Ve dnech 11. a 25. února 2008 navštívily seminář ze ZSV, vedený pí. prof. Věrou Pabištovou, dvě pracovnice z organizace ADRA, která se zabývá mezinárodní humanitární pomocí. V rámci globálního rozvojového vzdělávání, odpovídajícího cílům průřezového tématu ŠVP Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, pořádaného touto mezinárodní organizací a určeného pro střední školy, jsme se s pracovnicemi Janou a Petrou věnovali problematice mezinárodního obchodu.

Pozvánka pro všechny na diskusi s kubánským disidentem
Osvaldo Alfonso Valdes

Kde: Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha 2, učebna 311
Datum: 4. března 2008, úterý ve 14:00 h.

Setkání bude probíhat ve španělštině a češtině.

Milí kolegové, pojďme si vyšlápnout do krajiny před jarním probuzením!

LEDOVEC
29. 2. - 2. 3. 2008
Víkend pro starší na Plzeňsku

Motto: Něco pro tělo, něco pro duši; aneb trochu do těla, trochu přes duši.


Milí přátelé z AG i odjinud!
Tradiční zimní podnik s mírně duchovním nábojem ...

První dopisek k pouti do Santiaga de Compostela
Po loňské zdařilé pouti s autobusem se letos do Španělska chystá menší skupina bez doprovodného vozidla.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLNÍM POZNÁVACÍM ZÁJEZDU DO JIŽNÍ ANGLIE - doplněno!

Pro žáky 4. až 7. ročníku.
Záloha: 2 000,-- Kč splatná nejpozději do 15. února, nutno platit bezhotovostně na účet školy 304547021/0100, variabilní symbol: 444 a prvních 6 čísel rodného čísla studenta, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení studenta, třída.
Odjezd: pondělí 28. 4. 2008 odpoledne
Příjezd: neděle 4. 5. 2008 odpoledne
Program: Londýn, Windsor, Oxford, Stratford, Bath, Stonehenge, Salisbury, Winchester, Hampton Court, Londýn
Cena: Kč 7 000,-- za osobu
Přihlášky nutno odevzdat nejpozději do pátku 8. února do 12 hodin.

První Malý zimní výlet s tombolou se na AG konal už před 10 lety a zahájil tradici, která letos pokračovala Zimním výletem s letní tombolou. Zima byla bohužel ještě chabější než loni (přes den +12°C), zato letní tombola přinesla mnoho úsměvů do tváří. Vedle 3 opalovacích krémů, 2 plážových míčů a dvojích plavek se objevily i potápěčské brýle, bohatá souprava potřeb na pískoviště, slušivý slamák a také vítězný předmět: zmrzlina originálně donesená v termosce!


Studenti oktáv Arcibiskupského gymnázia si Vás dovolují pozvat na

XIII. MATURITNÍ PLES AG

který se koná 8. 2. 2008
v Národním domě na Vinohradech


Ve čtvrtek 3. 12. se na naší škole konal již tradiční Vánoční koncert. Ač byly přípravy poněkud hektické,výsledně zapůsobila tato akce velmi pozitivně.

Výlet s tombolou
19. 1. 2008 na brdské Babce
Zimní táboření 2008
Brdská Babka 19. - 20. 1. 2008

Rozpis akcí na příští půlrok.