Cena rady rodičů - 3. ročník

S blížícím se závěrem školního roku přichází opět čas - pro žáky, učitele i rodiče - k předkládání návrhů na letošní Cenu rady rodičů. Tato cena za výlučně nevýukové aktivity žáků AG je slavnostně předávána vítězi každoročně v červnu po závěrečné mši svaté v kostele svaté Ludmily.

V roce 2006/2007 cenu získala Anna Bartošková za projekt Filmové noci na Arcibiskupském gymnáziu. Filmové noci na AG stále pokračují - již třetím rokem. V roce 2007/2008 se stal vítězem Pavel Taufer za vytvoření aplikace umožňující žákům AG elektronické přihlašování do seminářů. Rovněž tato aplikace se nadále používá i v letošním školním roce. Samotná cena od Rady rodičů je každý rok jiná a pokaždé originální. Nabízíme tedy všem, aby v souladu s přesnými pravidly na předkládání návrhů (viz níže) zasílali své návrhy vedení školy.