Střípky ze zájezdu Sboru AG do Říma 2008

Zápisy a postřehy různých účastníků zájezdu.