Zájezd do Řecka 19.-29.9.2018

V září 2018 pořádá Sbor a orchestr Arcibiskupského gymnázia koncertní zájezd s kulturním a poznávacím programem do Řecka v termínu: 19.9. – 29.9. 2018.

Zbývá nám ještě několik volných míst, vítání jsou i nezpěváci a nehudebníci, kteří mají zájem navštívit tuto krásnou zemi.

Skvělou průvodkyní nám bude naše nová řecká sbormistryně Aikasterini Asfoura, která se sborem od února spolupracuje. Hlavní vedoucí je zkušený Pablo Chacón. Hudební vedení reprezentují um. ved. Igor Angelov, Lucie Wollnerová a Lukáš Kuta.

Cena zájezdu je 7.500,- Kč (doprava klimatizovaným autobusem, ubytování, stravování, poplatky) + 100 Euro (na vstupy do historických objektů, občerstvení). Sourozenecké dvojice mají nárok na slevu v hodnotě 30% z částky 7.500,- Kč, a to pro každého ze sourozenců. Cena nezahrnuje kapesné.

Program zájezdu je přiložen v příloze a další pokyny dostanete e-mailem nebo na webových stránkách školy.

Pokud máte zájem se zájezdu účastnit, pak vyplněnou a podepsanou závaznou přihlášku (v příloze), prosím, odevzdejte nejpozději do 7.6. 2018 p. Angelovi, nebo e-mailem p. produkční Kalábové na adresu: marie.kalabova@seznam.cz.

Instrukce k platbě: 7.500,- Kč posílejte na účet školy: 304547021/0100 (do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka Řecko 2018 – příklad: Jana Novakova Recko 2018.

Platbu je třeba uhradit nejpozději do 14.6. 2018!

100 Euro se bude vybírat před vstupem do autobusu.

Těšíme se na Vás!

Mgr. Igor Angelov, umělecký vedoucí

Galerie: