DĚJEPIS ve školním roce 2007/2008

Téma: 

Na počátku října 2007 většina studentů vyššího gymnázia spolu s dalšími středoškoláky   vzdala v Kongresovém centru osobně hold Nicolasi Wintonovi - muži, který před druhou světovou válkou dopravil do Anglie z tehdejšího Československa 669 dětí převážně židovského původu a zachránil jim tak život. Studenti a učitelé se také připojili k petici, která prosazuje N. Wintona jako kandidáta na Nobelovu cenu míru.

Stejně jako v minulých letech i v tomto roce se na naší škole konaly besedy a setkání s pamětníky. V září 2007 využila třída 6. B jedinečné příležitosti prožít téměř celý den v expozici lágru Vojna u Příbrami v doprovodu pana Františka Zahrádky, člena Konfederace politických vězňů.

V listopadu 2007 pokračovala organizace Člověk v tísni v projektu Příběhy bezpráví, v jehož rámci se uskutečnily dvě besedy se studenty několika tříd vyššího gymnázia. Během první se pan doc. Bohumil Strauch zaměřil na téma skautingu a tzv. praporů PTP, ve druhé pánové Zdeněk Zelený a plk. Ota Vinklář navázali na dokument Kauza Uherské Hradiště svými osobními vzpomínkami na dobu totality.

Součástí projektu byla originální výstava umístěná přímo na Václavském náměstí, na jejíž přípravě se podíleli žáci středních škol. Vernisáže této výstavy se v rámci historického semináře zúčastnili aktivně studenti sext a septim - podíleli se na natáčení hlasové smyčky, která zněla v době konání výstavy (studenti četli úryvky z  autentických dokumentů - rozsudků,  dopisů odsouzených a pod.).

Na konci listopadu byl zajímavým hostem historického semináře dr. Jan Stříbrný, 2. viceprezident České křesťanské akademie. Během své přednášky vycházel především z vlastní badatelské činnosti, mimo jiné věnoval pozornost historii katolické církve v novověku a vybraným aktuálním tématům.

Velmi motivující byla pro studenty semináře také návštěva odborného pracoviště Národního archivu v červnu, kdy pod dohledem archiváře L. Gottfrieda mohli obdivovat např. originály ze 14. století.

Studenti vyššího gymnázia (především septim) zhlédli na počátku března 2008 během festivalu Mene tekel výstavu Totalita v kontextu evropských zemív Karolinu UK (viz také další informace o účasti našich studentů ve výtvarné soutěži Stop násilí na internetu). V průběhu školního roku navštívili studenti AG mnoho dalších aktuálních výstav, které pro nedostatek místa nemůžeme všechny vyjmenovat.

V březnu proběhly úspěšně obhajoby maturitních prací studentů oktáv. Díky spolupráci vyučujících D, ZSV a komunikační výchovy (ČJL) mohli obhajovat studenti své seminární práce v klidné pracovní atmosféře před studenty kvart až septim.

V prosinci 2007 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády pro studenty nižšího gymnázia. Nejvyšší počet bodů získali Adéla Boubelová a Daniel Degtěv (oba ze 4.B). Vzhledem k tomu, že se uvedení studenti nemohli zúčastnit vyššího kola, reprezentoval AG v obvodním kole David Ledvina (4.B).

V 2. pololetí vytvářeli zájemci z řad studentů nižšího gymnázia tříčlenné hlídky, které se zúčastnily soutěže Za tajemstvím Pražského hradu 2008.
Ve finále soutěže obsadila 2. místo hlídka ve složení M. Hacklová, J. Špačková, A.Leglerová (3.A) a 5. místo hlídka ve složení R. Sedláčková, M. Mecová, N. Košťálová (2.B). Všem účastníkům soutěží děkujeme a vítězům blahopřejeme.

Doufáme, že se nám všechny akce a činnosti tohoto druhu podaří uskutečnit také v příštím školním roce.

Hana Almerová