Filmové noci jaro 2008

Předminulý rok byla na AG několika studenty pořádána první filmová noc. Rozhodli jsem se s několika kamarády, že na tuto tradici navážeme. A navázali jsme. (Filmové noci probíhají ve školní budově, v učebně 311, zatím vždy od 18:30 vstupné je 20Kč, možnost přespání ve škole, nutnost přinést potvrzení podepsané od rodičů.)

1. balkánská filmová noc
E. Kusturica: ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ KOCOUR(1998); ŽIVOT JE ZÁZRAK (2004); ARIZONA DREAM 1991)
Danis Tanovič: ZEMĚ NIKOHO (2001)
2. černobílá filmová noc
Michael Cacoyannis: ŘEK ZORBA (1964)
Sidney Lumet: DVANÁCT ROZHNĚVANÝCH MUŽŮ (1957)
Elia Kazan: NA VÝCHOD OD RÁJE (1955)
Stanley Kramer: KDO SEJE VÍTR (1960)
William Wyler: PRÁZDNINY V ŘÍMĚ(1953)
11. 4. proběhne TŘETÍ ANIMOVANÁ FILMOVÁ NOC. Moc se na všechny zájemce těšíme. (Pro zájemce mladší 18 let nutno do čtvrtka 10. 4. přinést od rodičů podepsané potvrzení, které najdete na nástěnce u vás ve třídě.)
Marie Rákosníková, Anna Remešová, Magdalena Jadwiga Härtelová