ŠKOLNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO JIŽNÍ ANGLIE

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLNÍM POZNÁVACÍM ZÁJEZDU DO JIŽNÍ ANGLIE - doplněno!

Pro žáky 4. až 7. ročníku.
Záloha: 2 000,-- Kč splatná nejpozději do 15. února, nutno platit bezhotovostně na účet školy 304547021/0100, variabilní symbol: 444 a prvních 6 čísel rodného čísla studenta, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení studenta, třída.
Odjezd: pondělí 28. 4. 2008 odpoledne
Příjezd: neděle 4. 5. 2008 odpoledne
Program: Londýn, Windsor, Oxford, Stratford, Bath, Stonehenge, Salisbury, Winchester, Hampton Court, Londýn
Cena: Kč 7 000,-- za osobu
Přihlášky nutno odevzdat nejpozději do pátku 8. února do 12 hodin.

V ceně zájezdu je zahrnuta doprava moderním zahraničním autobusem (s klimatizací a WC), přeprava trajektem (při cestě do Anglie), cesta Eurotunelem (při cestě zpět do ČR), 4x ubytování v mládežnické ubytovně (hostelu) se snídaní, průvodce, pojištění léčebných výloh pro cesty do zahraničí a pojištění proti úpadku CK.

Doporučené kapesné: 30-40 GBP (na vstupy) + 20-30 GBP (na jídlo)

V případě Vašeho zájmu, vyplňte prosím tuto přihlášku a odevzdejte ji prosím panu profesoru Drboutovi (kabinet 517 v 5. patře, naproti výtahu) nejpozději do pátku 8. února do 12 hodin.

Své případné dotazy směrujte prosím na e-mailovou adresu: drbout@arcig.cz


------------------------------------------------------------
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Závazně přihlašuji svého syna/dceru ......................................................
na školní poznávací zájezd do jižní Anglie, který se uskuteční 28. dubna až 4. května 2008.

V Praze dne ................................................
Podpis rodičů ......................................................