Velikonoční bohoslužba se Sborem Arcibiskupského gymnázia

Milí studenti, učitelé, rodiče a přátelé školy,
přijměte pozvání na oslavu Velikonoc ve velikonočním oktávu při mši svaté v chrámu sv. Ludmily ve středu 26. 3. 2008 od 16.30h.
Hudební doprovod tvoří studenti AG + Sbor AG, pod vedením Igora Angelova.

Hudební náplň mše:

Angelus domini
G.F. Handel: Messiah: And the Glory of the Lord, And he shall purify, For unto us a child is born, Halleujah
My všichni věřme


Alena Kulhavá