Ročenka Arcibiskupského gymnázia 2007/2008

Téma: 

V den třídních schůzek byla vydána Ročenka Arcibiskupského gymnázia 2007 - 2008.

Průběh celého předešlého školního roku mapují cesty, které také tématický vytvářejí v publikaci barevnou přílohu. Ať už jsou to německé jazykové výměny, zájezd Sboru AG do Říma, vydařený výlet do Anglie, poznávání umění Art brut ve Francii či cesta poutníků školy do Santiaga de Compostela ve Španělsku.

Ročenka však nese mnohem více informací.

Dozvíte se přesný průběh školního roku den po dni v kapitole Kronika roku. Studenti zde mají své stránky tříd, ocenění studenti zaujímají čestné místo v samostatné kapitole. Objevují se zde testy z přijímacího řízení, kterými prošli žáci letošních prim. Máte možnost nahlédnout i do koncepce školního vzdělávacího programu Summa AG.

V oblasti učebního plánu se prezentují z jednotlivých předmětů vybrané akce, soutěže, kurzy či ukázky studentských prací.

Na závěr publikace předkládá společenské, mimovýukové i benefiční akce. Texty provází ilustrační fotografie z akcí i kresby studentů vzniklé na hodinách EVV.

Přiložené DVD je dalším médiem, které Ročenka vlastní. Naleznete v něm ukázky z celoškolního projektu Vlasy, rozhovory s učiteli školy či prezentaci fotografií z výletu do Anglie.

Ročenku si můžete zakoupit ve vrátnici školy za 200 Kč.

Věříme, že budete mile překvapeni.

Andrea Angelová

Ukázky několika stran z ročenky v nižším rozlišení:

Příbuzné články k tématu: