Německá jazyková výměna Auerbach - Praha (31.3. - 6.4. 2008) + fotky

Pod ochranou Nejsvětější Trojice se vydalo 33 odvážlivců (zejména z kvart) za doprovodu sesterské (POZOR: nikoli již však nejsvětější) trojice (s. Karin + s. Silvie + s. Rafaela) do Německa na jazykovou výměnu s reálkou v Auerbachu.

Program byl bohatý a zajímavý:

PO - po příjezdu a ubytování v rodinách, prohlídka budovy školy a sportovní haly; výstup na kostelní věž s výhledem do širokého okolí; po společné večeři sportovní radovánky ve školní tělocvičně, popř. společenské hry ve třídách

ÚT - účast (někdy dokonce i aktivní) na 2 vyučovacích hodinách; dále prohlídka Festivalového divadla v Bayreuth a prohlídka Muzea pivovarnictví (tato prohlídka zahrnovala též ochutnávku - však pro studenty a jejich pedagogický doprovod pouze v nealkoholické formě)

ST - návštěva poutního kostela Nejsvětější Trojice v Gößweinstein (prohlídka, vyplňování připravených pracovních listů, ukázka, co umí zdejší pan varhaník a jeho varhany); dále Pottenstein a bobová dráha / krápníková jeskyně Teufelshöhle; poté Amberg a zdejší Vzdušní muzeum

ČT - přesun spolu s našimi Austauschpartnery do Prahy, zde divadelní představení Life is life v černém Divadle METRO

PÁ - vláčení po památkách Prahy; pak bobová dráha na Proseku

SO - věšení se na lanech v lanovém centru Proud; i přes mnohé pády z výšky cca 10 m přežili všichni zúčastnění, takže

v NE odjížděla německá skupina v plném počtu zpět do své vlasti, za což buď

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému!

(Rozuměj: ne za to, že odjeli, ale za to, že se výměna vydařila a všichni ji přečkali - doufám - bez trvalých následků)

s. Karin Steinerová

Fotky z německé jazykové výměny Auerbach - Praha (31.3.-6.4. 2008)