Slavnostní závěr maturit

Téma: 

Vážení rodiče a přátelé školy, milí studenti,

zveme Vás na slavnostní předávání maturitních vysvědčení a jazykových diplomů čerstvým absolventům AG spojené se mší svatou, které se bude konat za účasti pana biskupa V. Malého v kostele sv. Ludmily v pátek 23. května 2008.

Richard Mašek
ředitel AG

Program pátku maturitního týdne

11.15 až 12.00 - mše svatá u sv. Ludmily na závěr maturitního týdne za účasti pana biskupa V. Malého

12.00 až 13.00 - předávání vysvědčení čerstvým absolventům z rukou pana biskupa Malého a předávání německého jazykového diplomu některým z absolventů z rukou zástupce velvyslanectví SRN; kostel sv. Ludmily