Stanovení způsobu a konečné lhůty pro podávání návrhů na kandidáty do voleb d

Téma: 

V Praze dne 18. listopadu 2008
Č.j.: 0712/Ma0811

Stanovení způsobu a konečné lhůty pro podávání návrhů na kandidáty do voleb do školské rady Arcibiskupského gymnázia.

Zletilí žáci, zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogové mohou podávat návrhy na své kandidáty od okamžiku zveřejnění místa a doby konání voleb až do čtvrtka 4. 12. 12.00. Do pátku 5. 12. 12.00 musí být řediteli předloženo písemné potvrzení, že navržené osoby kandidaturu přijímají.

Návrh lze předkládat těmito cestami:

1) zapsat návrh do seznamu kandidátů ve školní kanceláři,
2) poslat návrh poštou na adresu gymnázia,
3) poslat návrh elektronickou poštou na adresu gymnazium@arcig.cz.

Pokud si navrhovatel bude přát písemné potvrzení o tom, že návrh byl předložen, nechť volí cestu přes zápis do seznamu ve školní kanceláři, kde mu bude potvrzení automaticky vydáno.

Ing. Mgr. Richard Mašek
ředitel školy, předseda přípravného výboru