Proběhl přesun školních serverů do nové serverovny

Téma: 

V pátek 3. října 2008 došlo ve škole k přesunu všech serverů ze staré hlučící plechové skříně v pátém patře do nové klimatizované serverovny.

Ta se nachází v místnůstce 504, kde před několika lety bývala sprcha, později sklad úklidových prostředků. Nyní hostí serverový park naší školy. Ve staré skříni docházelo k přehřívání, proto je nová serverovna osazena výkonnou klimatizací. Servery už neleží jeden přes druhý, ale jsou našroubovýány do profesionálního velkého rozvaděče Triton. Na místě původní skříně je osazen malý rozvaděč se síťovými switchi. Celá akce se uskutečnila jako součást projektu budování nové multimediální jazykové učebny 309.

Přesun serverů začal kolem 7 hodiny ráno montáží nového rozvaděče, popisováním stávající kabeláže a konektorováním nové. Kolem 10 hodiny byly servery na starém místě odpojeny a plechová skříň vybourána. Potom následovala montáž malého rozvaděče a zapojení všech původních a nových kabelů do switchů. Asi v 15 hodin byl konečně smontován nový velký rozvaděč a přišlo na řadu osazování serverů do výsuvných kolejnic. Po 18 hodině již vše začalo zase fungovat.