Nové přihlašovací údaje do Bakalářů a změny v omluvenkách

Milí rodiče i žáci.

Rozhodli jsme se pro změnu přihlašování do elektronické žákovské knížky Bakaláři (webová i mobilní verze). Všem jsme zrušili původní účet, který byl společný pro žáka i jeho rodiče a zavádíme nové přihlašovací údaje, které budou odlišené – zvlášť pro žáka, zvlášť pro jednoho zákonného zástupce a zvlášť pro druhého zástupce. Informaci novém přihlašovacím jménu a heslu žákům předáme ve škole.

Rodiče budeme o uživatelském jménu informovat mailem na adresu, kterou máme uloženou v Bakalářích. Při prvním přihlášení kliknete na odkaz Zapomenuté heslo. Dále vyplníte svůj email, (který se musí shodovat s tím, který je ve školní evidenci a na který jsme vám psali) a dostanete další mail s odkazem, na kterém si již můžete sami nastavit heslo.

Pokud je táž mailová adresa rodičů uvedena u více žáků, vyberete, kterého účtu se změna hesla týká.

Pokud budete mít s nastavením hesla potíže, kontaktujte prosím třídního učitele.

Správné zprovoznění aplikace z Vaší strany je důležité, protože tento školní rok přecházíme na elektronické omlouvání absence právě přes Bakaláře. Zákonní zástupci by neměli poskytovat své přihlašovací údaje jiným osobám, zejména ne žákům.

V příloze najdete tento návod a také návod na omlouvání absence elektronicky přes Bakaláře.

Lukáš Bernard

Galerie: 
Obrázek k článku Nové přihlašovací údaje do Bakalářů a změny v omluvenkách