Poskytování informací o výuce rodičům

V uplynulém čtvrtletí jsme výrazně zapracovali převodu školní evidence do elektronické podoby. Podařilo se nám do každé učebny doplnit počítač s připojením k síti a přejít na elektronickou třídní knihu. Díky tomu můžeme rodičům poskytovat velmi podrobné informace o dění ve škole a o práci žáků.

Oproti předchozímu stavu nyní v Informacích pro rodiče ukazujeme nejen osobní data žáka, jeho průběžný prospěch a rozvrh se suplováním, ale nově lze zobrazit i číslo a téma každé odučené hodiny. Dále nabízíme podrobný rozpis absence, včetně jejího typu – ještě nezpracovaná, omluvená, neomluvená, pozdní příchody do vyučování. Rodiče si mohou prohlédnout konkrétní časy příchodu a odchodu žáků do školy (podle „čipování“ kartami ISIC).

Pro zjednodušení přístupu k těmto datům nabízíme použití mobilní aplikace pro systém Android, která je normálně ke stažení přes Google Play. Blíže viz http://android.bakalari.cz. Při prvním spuštění se aplikace ptá na adresu serveru Bakaláři – ta v našem případě zní https://alef.arcig.cz/, jméno a heslo je stejné jako do webové verze.

Hlavní nedostatek našeho řešení je zatím jeho pomalost – systém je nasazen na málo výkonném serveru. Prosíme o shovívavost.

Lukáš Bernard

Galerie: