Plán duchovních aktivit 2008/2009

Plán duchovních aktivit
Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha 2
školní rok: 2008-2009


1) Den péče o duši
polodenní duchovní obnova pro každou třídu (mimo oktáv)
začátek mší sv. - kaple sv. Františka a sv. Kláry; kostel sv. Ludmily
vždy v pátek, kdy celý den bude pro danou třídu bez výuky
I.A - 5.12., I.B - 12.12., II.A - 9.1., II.B - 16.1., III.A - 6.2., III.B - 13.2., IV.A - 20.2., IV.B - 6.3., V.A - 13.3., V.B - 20.3., VI.A - 27.3., VI.B. - 3.4., VII.A - 17.4., VII.B - 24.4.
změna termínu vyhrazena
vede P. Gereon T. Biňovec či jiný duchovní
místo konání: fara u sv. Ludmily

2) Exercicie pro oktávy na téma:
exercitátor: spirituál P. Gereon T. Biňovec
VIII.A - bude upřesněno
VIII.B - 9.-11.2.2009
místo bude upřesněno
čtyři dny ztišení a relaxace pro každou oktávu zvlášť

3) Duchovní obnova pro vyučující a ostatní zaměstnance školy
2x za rok - v adventu a postě
místo a termín budou upřesněny
organizuje a povede spirituál školy P. Gereon T. Biňovec

4) Školní bohoslužby
a) každý pátek mše svatá v 7.30 hod. v kapli sv. Františka a svaté Kláry
první pátek v měsíci bude mše sv. v 7.30 hod. tradičně u sv. Ludmily
celebrant - spirituál školy P. Gereon T. Biňovec
každé pondělí v 7.50 hod. ranní modlitba za školu (kaple sv. Františka a sv. Kláry)
b) bohoslužby o významných dnech školního roku a zasvěcených svátcích
1.9.2008 - mše sv. na zahájení školního roku (sv. Ludmila) - 9.00 hod.
8.12.2008 - Neposkvrněného početí P. Marie - mše sv. (školní kaple)
29.1.2009 - ekumenická bohoslužba (školní kaple) - 8.15 hod.
8.4.2009 - středa Pašijového týdne - křížová cesta (sv. Ludmila) - 12.00 hod.
18.5.2009 - mše svatá k zahájení maturitních zkoušek (školní kaple) - 7.30 hod.
22.5.2009 - mše svatá na závěr maturitních zkoušek
26.6.2009 - děkovná mše sv. na zakončení školního roku (sv. Ludmila) - 9.00 hod.
případné změny vyhrazeny
celebrant - spirituál školy, P. Gereon T. Biňovec, R.D. Pavel Kuneš

5) Rozhlasová připomenutí starého faráře
1x týdně - R.D. Pavel Kuneš a spolupracovníci

6) Studentské středy
od adventu v 16.30 hod. v kostele sv. Ludmily mše svatá, poté setkání v klubu na faře
organizují Mgr. Igor Angelov a P. Gereon T. Biňovec

7) Soutěže
Stezka písmáků - první kolo proběhne 8.10.2008 ve škole - biblická soutěž pro studenty do 16 let (pro starší mimo pořadí) zajišťuje Mgr. Ondřej Mrzílek, druhé kolo proběhne 17.11.2008 v modlitebně CASD
Adventní olympiáda v orientaci v Bibli - biblická soutěž pro studenty a profesory AG zajišťuje Mgr. et Mgr. Věra Pabištová - termín bude upřesněn

Vypracoval Mgr. Ondřej Mrzílek