O Ledovci 29.2.-2.3.2008

Zpráva o víkendu pro starší na Plzeňsku.

Motto: Něco pro tělo, něco pro duši aneb
trochu do těla, trochu přes duši


Zimní víkend s uvedeným podtitulem se na AG koná tradičně už jedenáctý rok. V mezidobí měl různé podoby, ale jeden rys těchto akcí je stále zachován: snaha dívat se pod povrch věcí a hledat skutečné hodnoty. Na návštěvu bývá přizván někdo povolaný - zralý, zkušený, pokud možno křesťansky orientovaný, téma je buď předem dané, anebo vyplyne ze situace. Večerní rozhovor je vždy svobodný, bez vtíravé nabádavosti - jde o otevřené tříbení názorů, v toleranci k druhým. Sobota je věnována výletu do okolí, pokaždé je také kratší pracovní brigáda, v neděli se jde do kostela (nepovinně).

Uvedený rámec dodržel také Ledovec. Přece se ale od předchozích obdobných akcí trochu lišil: spalo se sice na faře, ale přesto na půdě necírkevní: v Ledcích u Plzně totiž v této budově sídlí nezisková organizace LEDOVEC, která slouží lidem mentálně postiženým a také duševně nemocným, a to formou denního stacionáře i rozmanitou další pomocí. Seznamování s ledoveckými aktivitami hodně určilo náš pobyt a bylo mimořádně zajímavé a podnětné. Jen tkalcovská dílna (=naše ložnice) zabrala vlastně celý sobotní večer, a to jsou v areálu ještě hospodářské budovy s domácími zvířaty a zahrada.

Nyní heslovitě o programu: PÁ - příjezd (cesta z H.Břízy s přelézáním plotu a nějakým kilometříkem navíc), večer s Janou a Martinem Fojtíčkovými (o cestě Jany od statistiky k postiženým), čtení a hraní na dobrou noc; SO - dopoledne brigáda (v bouřce se nikomu nechtělo na výlet), pak výlet v trase Ledce - vrch Krkavec - smrk Troják - Kolomazná pec (oběd u ohýnku) - Kamenný rybník - jeskyně Petrovka - kaolínový lom - Ledce (14km); večer v tkalcovně (tkaní, spřádání vlny, barvení); opět čtení na dobrou noc; 3 drsňáci ještě pak šli na vycházku za Saturnem (svítil, a nejen on); NE - přejezd na mši do františkánské farnosti v Plzni-Lochotíně; rozhovor s jáhnem (zakončený modlitbou-meditací těla); pěšky na nádraží (cestou nejstarší plzeňský kostel, + sv. Bartoloměj jen z dálky); odjezd do Prahy.

Mezi 14 účastníky bylo 9 z AG (5 současníků+4 absolventi) a všichni si Ledovec moc pochvalovali. Čím to? Asi tou laskavou atmosférou, kterou ten dům dýchá a kterou šíří i pes Adélka a všechny micinky. Jsou tam jaksi pod povrchem ty skutečné hodnoty, o nichž byla řeč v úvodu.

Takže díky, Jano, a zdar tvé rodině i Ledovci! Zdeněk Lauschmann