SCHIZOFRENIE a život s ní - seminář ZSV

Téma: 

Spousta lidí se tradičně mýlí, když častuje slovy Je to schizofrenik politika, u kterého se zdá, že zastává několik neslučitelných rolí. ...Tomáš nám mohl o všem povyprávět z první ruky, neboť schizofrenií sám trpěl. Za to, že měl odvahu k nám přijít a podělit se s námi o svou nelehkou zkušenost, mu patří neskonalý obdiv. Bylo úžasné vidět tohoto mladého studenta...
I my se s Vámi chceme v několika následujících řádcích podělit o svůj zážitek.

V pátek 11. dubna 2008 navštívili AG zajímaví hosté. V rámci výuky ZSV zpestřili dopoledne studentům oktávy B Lenka a Tomáš, a to přednáškou na téma schizofrenie a život s ní. Oba hosté jsou členy občanského sdružení Baobab a o problematiku zapojení lidí s tímto onemocněním do společnosti se dlouhodobě zabývají, přičemž Tomáš nám mohl dokonce o všem povyprávět z první ruky, neboť schizofrenií sám trpěl. Za to, že měl odvahu k nám přijít a podělit se s námi o svou nelehkou zkušenost, mu patří neskonalý obdiv!

I když jsme se v předmětu ZSV v rámci psychologie seznámili s psychickými nemocemi, jejich klasifikací, základními znaky i projevy, nikdy jsme se s nikým takto nemocným, který by s námi o své chorobě hovořil, osobně nesetkali. Přednáška trvala asi hodinu, avšak na zodpovězení všech dotazů, kterými se to ve třídě jen hemžilo, tato doba prostě stačit nemohla. Přesto se však Tomášovi a Lence podařilo rozbořit během interaktivní přednášky a diskuse se studenty mnohé zažité mýty. Uvedu jeden z nejtriviálnějších. Spousta lidí se tradičně mýlí, když častuje slovy Je to schizofrenik politika, u kterého se zdá, že zastává několik neslučitelných rolí. I pokud by byl takový člověk nemocen, trpěl by rozštěpením osobnosti a ne schizofrenií, neboť toto je psychická porucha charakterizovaná rozpadem myšlení, ztrátou komunikace, halucinacemi i bludy.

Dozvěděli jsme se rovněž mnohé o příčinách, tradičních způsobech léčby a průběhu onemocnění. O tom, že drogy odstartovávají psychické choroby, už víme všichni, ale překvapující byla informace o obrovském nárůstu psychických onemocnění, a právě schizofrenie, vlivem užití marihuany! Snad každý člověk ve třídě ale pocítil mrazení v zádech, když se Tomáš ke konci hodiny rozpovídal o svých autentických zážitcích a pocitech z doby, kdy ho zákeřná nemoc přepadla. Těch zbylých třicet hlav naslouchalo tak pozorně, že byste ve třídě slyšeli spadnout špendlík.

Myslím, že nemluvím jen za sebe, když chci vyjádřit poděkování Bohu a úžasnému týmu lékařů, kteří Tomášově kuráži a nepoddajnosti pomohli v boji se schizofrenií a věříme, že i k trvalému vítězství. Bylo úžasné vidět tohoto mladého člověka, jak s klidem a už i nadhledem a přitom tak sugestivně vypráví o období svého života, kdy mu těžká porucha nervového systému znemožnila naprosto nepředstavitelným způsobem vnímat svět, který je pro nás samozřejmý.

Za oktávu B Jiří Cerman

Občanskému sdružení Baobab děkujeme i za podobnou přednášku uspořádanou koncem loňského kalendářního roku pro oktávu A.
Věra Pabištová