Seznam kandidátů pro volby do školské rady AG

Téma: 

Zveřejňujeme seznam kandidátů pro volby do školské rady 6. ledna 2009.

Kandidáti za pedagogické pracovníky:

1. Mgr. Alena Kulhavá
2. RNDr. Josef Šilha, CSc.
3. Mgr. Eva Špačková

Kandidáti za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky:

1. S. Daniela Cibulková
2. Václav Fafejta
3. Jan Němec

Richard Mašek, ředitel AG
18. 12. 2008