Návštěva ADVOKÁTA v semináři ze ZSV

Téma: 

...písemky z práva jsme už psali:-), ale díky návštěvě pana JUDr. Milana Kocourka jsme měli v pondělí 28. 4. 2008 jedinečnou příležitost...

I když základní znalosti bychom měli mít z hodin ZSV, snad i máme, písemky z práva jsme už totiž psali:-), díky návštěvě pana JUDr. Milana Kocourka dne 28. 4. 2008 v našem semináři jsme měli jedinečnou příležitost zjistit si více o práci advokáta. V rámci přednášky jsme se dozvěděli podrobněji nejen o činnosti advokátů, funkci koncipienta a průběhu skládání advokátních zkoušek, ale i o soudnictví v České republice ad. Mnohé z nás jistě překvapila existence rozhodčího soudu, který umožňuje urychlený soudní proces. Takže, čtenáři, až budete uzavírat určité smlouvy, využijte toho, informujte se předem, po podpisu byste mohli taky už jen zaplakat. Přestože našim příznivcům nepřejeme žádné soudní řešení problémů, léta se táhnoucí proces by byl ještě nepříjemnější. Informace jsme měli přímo z první ruky, neboť náš host u rozhodčího soudu zasedá.

Nemalá část z nás se chystá studovat právnickou fakultu, a proto jsme tuto přednášku velmi uvítali. Byla výborná. Tímto bychom také chtěli moc poděkovat panu doktorovi - za informace i obětovaný čas.

Kultivovaným a noblesním způsobem jsme s p. doktorem zakončili naše - rozšiřující se obzory - seminární exkurze.

Markéta Srbová