První zpráva ze zájezdu Sboru AG do Říma


út 26. 2.
• podvečerní mše u sv. Ludmily;
• večer odjezd z Prahy;

st 27. 2.
• dopoledne příjezd do Busseta (klášter Pablových misionářů Identes);
• prohlídka Verdiho vily (40 €)
• večer koncert Sboru v Bussetu

čt 28. 2.
• cesta z Busseta do Říma;
• večer ve Velehradě zkouška Sboru a procházka po okolí sv. Petra

pá 29. 2.
• dopoledne: vlakem na Termini a potom pěšky S. Maria Maggiore, S. Prosseda, neúspěšný pokus o sv. Klimenta (a zatím dojednávání účasti Sboru při liturgii v Il Gesu a zkouška varhan); oběd v parku u Domus aurea;
• odpoledne: Koloseum (po slevách 55 €), neúspěšný pokus o fora a Mamertinské vězení, cesta pěšky přes Kapitol do Velehradu;
• večer: ve Velehradu zpěv a příprava na encyklopedická hesla;

so 1. 3.
• dopoledne: v mírném dešti autobusem 571 k akvaduktům a hradbám a potom sv. Kříž Jeruzalémský, Lateránská bazilika, sv. Kliment - nadzemní část;
• odpoledne: zkouška Sboru na Velehradě, z Velehradu pěšky do Il Gesu na zkoušku v kostele (nezpěváci zatím na Ianiculu, v Trastevere atd.), pohoštění u jezuitů a prohlídka jejich domu včetně komůrek sv. Ignáce, potom ve skupinkách po městě (někdo Pantheon, někdo Tiberský ostrov, případně fontána s želvičkami apod.);
• večer: zpěv Sboru při mši u sv. Ignáce od 19 hodin; večeře na počest vystoupení (v Rossopomodoro);
• kvapný pěší návrat do Velehradu;

ne 2. 3.
• dopoledne: vlastním autobusem do katakomb sv. Kalixta (150 €) a prohlídka katakomb se slovenským průvodcem; v poledne požehnání Anděl Páně na svatopetrském náměstí;
• odpoledne: po obědě ve Velehradu výstup na kopuli sv. Petra (80 €) a potom prohlídka; večer latinské nešpory u sv. Petra a po nich mše u sv. Petra doprovázená zpěvem Sboru AG, při níž koncelebroval Pavel Kuneš; přijetí Sboru AG panem kardinálem v sakristii sv. Petra; fotografování s vatikánskou stráží
• večer: ve Velehradu zmrzlina od Pavla Kuneše (konečně povolená sbormistrem), zpěv, vyprávění starých římských pověstí (1);

po 3. 3.
• dopoledne: fotografování Sboru před sv. Petrem (dopolední slunce), vatikánská muzea (360 €);
• odpoledne: po pozdním obědě u obelisku na svatopetrském náměstí drtivá většina vlastním autobusem k moři do Ostie (sbírání mušliček a pobíhání v moři - někdo po kolena, někdo po ramena);
• večer: ve Velehradě práce na encyklopedii, staré pověsti římské (2);

út 4. 3.
• autobusem do Bolseny, příjezd se zpožděním 90 min.; prohlídka kostela v Bolseně (vlastně 3 kostely, katakomby působivější než v Římě, kněz Petr z Prahy, hrob sv. Kristýny - Kristýny ve Sboru odměněny); koncert Sboru v kostele v Bolseně; občerstvení na radnici s paní místostarostkou a panem ředitelem muzea; prohlídka muzea (v hradu nad obrovským jezerem - úžasný výhled) - sopečné vyvřeliny, Etruskové, antická hydraulická pumpa z bronzu;
• cestou zpět Orvieto - stoupání 16° do městečka na skaliscích s pozoruhodnou katedrálou (podnět k založení prý po zázraku v Bolseně, u nějž byl Petr z Prahy);
• večer: po pozdní večeři ve Velehradě závěrečné projevy a krátká vycházka do města pro zájemce

st 5. 3.
• po snídani autobusem do Assisi, prohlídka Assisi, z Assisi zpět do Čech

čt 6. 3.
• před polednem příjezd do Prahy

6. 3. 2008 Richard Mašek