Seminář ZSV 13.3.08 - ČESKÝ PARLAMENT A PARLAMENTARISMUS

Téma: 

...Právě probíhaly interpelace. Při nich musí být ve sněmovně podle jednacího řádu přítomen alespoň jeden místopředseda vlády. Ten den jím byl ministr životního prostředí Martin Bursík (SZ). Ten však odešel ze sálu a chystal se na cestu do Brna. Bez něj neměly interpelace smysl. Proto místopředseda ČSSD David Rath navrhl, aby se hlasovalo o přerušení schůze na tři týdny. Poté co se poslanci spočítali, zjistili, že jich je jen 37. V tomto počtu není možné o žádném návrhu hlasovat, neboť ...
Jak dlouho budou poslanci uzavřeni ve sněmovně? Nebo budou postupně odcházet, protože není možné schůzi přerušit? Čtěte dále.

Přihlásili jsme se na seminář pořádaný Informačním střediskem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve středu 12. března, kapacita přednáškového sálu však byla již naplněna. Díky zkušenému jednání naší paní profesorky Věry Pabištové nám byla umožněna účast v náhradním termínu ve čtvrtek od 10 do 16 hodin. Program byl určen pro studenty posledních ročníků středních škol.
Všichni zúčastnění jsme obdrželi materiály k prezentovaným tématům, jež nám byla přednášena a přibližována odborníky z vysokých škol a Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR formou prezentací a osobitým výkladem. Mohli jsme se přednášejících ptát na vše, co nás k tématu semináře zajímalo.
Začali jsme projekcí filmu Návštěva Poslanecké sněmovny, při níž jsme si zopakovali a připomněli základní znalosti týkající se voleb, volebního systému, Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, nabyté v letošních hodinách ZSV.
První z přednášek se věnovala ústavnímu systému České republiky. Prezentoval ji pan Valenta z kanceláře Poslanecké sněmovny. Zmínil se též o tradici českého parlamentarismu. Tématu Evropská dimenze parlamentarismu se věnoval pan Klus. Přednášel nám o institucích evropských společenství - o Evropské radě, Radě Evropské unie, Evropské komisi, Evropském parlamentu. Dozvěděli jsme se, jak tyto fungují, jaké jsou jejich pravomoce, i způsob volby jejich členů. Na závěr tohoto bloku následovala diskuse, co naší republice přinese předsednictví Evropské unie (naše republika bude zvláště moderovat diskusi mezi státy EU a budeme se snažit hledat pohled, který by vyhovoval všem státům, také by měly být ratifikovány reformní smlouvy).
Po půlhodinové přestávce byl posledním příspěvkem Legislativní proces v České republice pana Petra Koláře. Zabývali jsme se právními normami i lobby. Také jsme debatovali, zda jednání bratrů Mašínů bylo právně legitimní. Místo čtvrté přednášky o legislativním procesu u nás, kterou absolvovali naši spolužáci ze semináře ZSV v zimním termínu a v níž byli seznámeni s výsledky kvantitativní analýzy skutečností vztahujících se k tomuto tématu, jsme využili možnosti účastnit se jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Jednání řídil její předseda Miloslav Vlček (ČSSD). Právě probíhaly interpelace. Při nich musí být ve sněmovně podle jednacího řádu přítomen alespoň jeden místopředseda vlády. Ten den jím byl ministr životního prostředí Martin Bursík (SZ). Pan Bursík ale odešel ze sálu a chystal se na cestu do Brna. - Bez něj neměly interpelace smysl, resp. byly nerealizovatelné. - Proto místopředseda ČSSD David Rath navrhl, aby se hlasovalo o přerušení schůze na tři týdny. Poté co se poslanci spočítali, zjistili, že jich je jen 37. V tomto počtu není možné o žádném návrhu hlasovat, neboť k hlasování jich je třeba alespoň 67, nebyli usnášeníschopní. V tu chvíli do sálu vešla poslankyně Kateřina Jacques (SZ), která následně začala shánět svého stranického kolegu Bursíka, aby se dostavil zpět do sněmovny. Ten se navrátil a interpelace opět mohly pokračovat.
Pro všechny studenty byly přednášky pořádané Informačním střediskem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR velmi přínosné a seminář doporučujeme všem, kteří se chystají ke studiu politologie, práva, mezinárodních vztahů apod.
Rádi bychom poděkovali organizátorům, prezentujícím i paní profesorce Pabištové, díky níž jsme se této akce účastnili.


Jan Dušek