Oktávy v pražské pobočce EUROCENTRA

Téma: 

...po vstupu do budovy jsme všichni vzorně pozdravili (někteří i několikrát), což zaměstnance Eurocentra poměrně pobavilo... Každý jsme si odtamtud něco odnesl...
Foto z exkurze přiloženo.

V pondělí 14. 4. 2008 navštívila naše třída oktáva B s paní profesorkou Věrou Pabištovou v rámci hodiny ZSV Eurocentrum, které sídlí v Jungmannově ulici č. 24. Po vstupu do budovy jsme všichni vzorně pozdravili (někteří i několikrát; prý je lepší pozdravit víckrát než vůbec:-), a co kdyby nás někdo přeslechl či hůře slyšel, že), což zaměstnance Eurocentra poměrně pobavilo, a přesunuli jsme se do místnosti, ve které na nás už čekala slečna přednášející. Nejdříve jsme se dozvěděli základní informace o Eurocentru, jak funguje a jaké pořádá akce. Byly nám doporučeny internetové stránky Euroskop.cz, na kterých jsou k nalezení informace ohledně Eurocentra a Evropské unie.

Prvním větším tématem byla historie EU, od založení ESUO (Evropské společenství uhlí a oceli) v roce 1951 přes Maastrichtskou smlouvu až po smlouvu Lisabonskou, která v současné době prochází ratifikací. Poté jsme se věnovali institucím EU, mezi které patří například Evropská komise, Evropský parlament, Rada EU nebo Evropská rada. Bavili jsme se o tom, kolik má která instituce členů a jaké jsou její úkoly.

Podrobněji jsme se věnovali českým osobnostem, které v EU zastávají významné funkce. Hovořili jsme se také o aktuálním dění v EU, především o předsednictví České republiky v první polovině roku 2009 a o Schengenském prostoru, jehož součástí je od 21. 12. 2007 i ČR.
Na závěr jsme byli informováni o možnostech studia v rámci programu Erasmus a stážích v institucích EU.

Na přednášce jsme se dozvěděli spoustu nových informací, které byly podány systematicky a zajímavě. Slečna přednášející byla příjemná a problematiku EU zná asi jak své boty, ostatně sama využila možnosti stáže v jedné z institucí EU, takže o to to bylo pro nás zajímavější. Všem studentům Arcibiskupského gymnázia bychom návštěvu Eurocentra vřele doporučily.

Za oktávu B - Eva Orcígrová, Anna Šarounová


I pro nás, oktávu A, pí. prof. V. Pabištová zařídila exkurzi v pražské pobočce Eurocentra, a tak jsme v pondělí 14. dubna vystřídali v Jungmannově ul. oktávu B, abychom si vyslechli přednášku o fungování Evropské unie. Eurocentrum je informační středisko, které bylo zřízeno za účelem informování široké i odborné veřejnosti o Evropské unii. Nabízí velkou škálu informačních materiálů a dalších doplňkových služeb (semináře, přednášky...) pro zájemce o hlubší poznání Evropské unie, jejího fungování a aspektů členství České republiky v EU. Cílem Eurocentra však není jen podporovat informovanost české veřejnosti, ale také podněcovat zájem o témata související s Evropskou unii a svým způsobem ji tak propagovat.

Samotná exkurze probíhala bez problémů, byli jsme briskně uvedeni do zasedací místnosti, která byla lemována vlajkami členských států EU a dominovala jí velká mapa Evropy s mottem TOGETHER, které připomíná padesátileté výročí od podepsání Římských smluv. Přednáška započala seznámením s cíli, významem a činností Eurocentra a upozorněním na vzdělávací semináře, jež se zde budou konat. Slečna přednášející (nám se věnovala jiná než oktávě B, ale jak se to jevilo pí. profesorce, která měla možnost srovnání, stejně dobrá) vyzdvihla zejména přednášku o možnostech studia v členských státech EU, ale ve výčtu bylo možné zaznamenat i celou řadu dalších, troufám si říci zajímavějších seminářů.

Poté již následovalo jádro přednášky - jak to chodí v Evropské unii. Byli jsme obeznámeni se základními institucemi Evropské unie a jejími pravomocemi, stejně tak jako se stručnou historií Evropské unie, základními smlouvami, jimiž se řídí, či jejími symboly a svátky. Dotkli jsme se rovněž nedávných událostí, například odmítnutí Evropské ústavní smlouvy či současného procesu ratifikace jejího derivátu - reformní Lisabonské smlouvy.

O závěrečné zpestření se postaral pro nás už znalce:-) poměrně jednoduchý kvíz týkající se Evropské unie a jejího chodu.

Ať už přibližně hodinová přednáška posloužila spíše k sumarizaci stávajících znalostí či nabytí znalostí nových, jistě splnila svůj účel a každý si z ní něco odnesl. Informace i propagační materiály. A že jich tam mají, však se jděte podívat i Vy.

Za oktávu A - Andrej Duhan