Maturitní přehrávky a obhajoby výtvarných prací 2008

úterý 6. 5. 2008
14.00 veřejné přehrávky v kapli školy
15.00 veřejné obhajoby výtvarných prací tamtéž

Vážení studenti, rodiče, maturanti, kolegové a přátelé AG,

srdečně vás zveme na přehrávky a obhajoby prací studentů maturujících na naší škole z estetických předmětů.
Přijďte sebe potěšit a jim utvořit příjemnou atmosféru v publiku.

Těšíme se na pěkný zážitek.
MKf