Proběhly maturitní přehrávky a obhajoby výtvarných prací.

V úterý 9. května proběhly v kapli školy maturitní přehrávky a obhajoby výtvarných prací. Žáci oktáv předvedli výkony, svědčící o jejich hudebním a výtvarném nadání, a to nejen před maturitní komisí, ale i za veřejné účasti a podpory spolužáků a svých přátel.

V poledne zazněly skladby různých autorů a žánrů, které si nastudovali studenti hudebního semináře:
(VIII.A) Helena Kolomá a Anežka Rusevová - příčná flétna, Helena Budská - housle, Jan Lokajíček - kytara, František Holeček - housle, kytara a banjo.

Studenti vytvořili bohatý hudební program, který podali sebevědomě a důstojně. Poukázali tak na své hráčské kvality.

Poté se představili studenti výtvarného semináře:
(VIII.A) Anna Marie Dostálová - fotografie, Jana Vlasáková - kolorovaná kresba, (VIII.B) Jan Böhm - performance-happening, Richard Nikl - fotografie, Jakub Bareš - video, Veronika Kommová - architektura (počítačová prezentace + model), Marta Ibrahimová - pastel.

Pro spolužáky a příznivce hudby či výtvarného umění to byla zkušenost inspirující i poučná. Zažili jsme pěkné brzké odpoledne ve velmi příjemné a uvolněné atmosféře. Všem maturujícím studentům patří naše uznání i díky.

Květa Podškubková