Školní vzdělávací program (ŠVP)

Osm svobodných umění

Ve školních vzdělávacích programech se školy zavazují k naplňování hlubších cílů, než je jen vyučování obvyklých předmětů. V jazyce školních programů se v této souvislosti mluví o kompetencích, resp. skupinách kompetencí, na AG používáme i staré osvědčené slovo umění (v analogii k sedmi svobodným uměním středověkého trivia a kvadrivia). Snaha o osvojování těchto umění prostupuje v ideálním případě osnovami všech předmětů. Přidává školní činnosti další rozměr a pomáhá propojovat práci v jednotlivých předmětech. Protkává osnovu vyučovaných předmětů stejně jako útek protkává osnovu na tkalcovském stavu. A vytváří tak pevnou a pestrou tkaninu školní činnosti, která je pro danou školu charakteristická a kterou se odlišuje jedna škola od druhé.

Stát předepisuje školám pro jejich školní programy šest takových umění / kompetencí, naše škola k nim přidává ještě další dvě, protože je považujeme za nezbytná. Pěstujeme tak u svých žáků: 1) umění učit se, 2) nebát se problémů, 3) domluvit se, 4) žít i pro druhé, 5) ctít svůj stát, 6) prosazovat se vlastní prací, 7) nelekat se otázek po smyslu existence, 8) nezatracovat určitý kulturní přepych.

Naše škola je křesťanská. Nemyslíme si proto, že by nejhlubším smyslem naší činnosti mohlo být osm různých umění / cílů / kompetencí, která by už neměla hlubší zdůvodnění, která by postrádala společný kmen, společný základ. A tak jako výchozí bod všech osmi umění a veškeré naší činnosti zdůrazňujeme v našem programu křesťanství a křesťanskou tradici. Z toho důvodu má také každé z osmi svobodných umění za patrona jednoho z našich světců.

Značkou naší školy, spjatou i s programem Osm svobodných umění, je obrázek uhánějícího spřežení. Spřežení symbolizuje celou školu a její pohyb vpřed. Koně pádící bok po boku stejným směrem vyjadřují nutnost spolupráce všech, kdo ke škole patří: učitelů, žáků, technického personálu, rodičů. Postava vozataje znázorňuje křesťanství, jímž je spřežení řízeno a sjednocováno. Antická stylizace kresby odkazuje úmyslně k době, kdy Kristus pobýval mezi lidmi.

Školní heslo "Vítr (Duch) vane, kam chce" je věta převzatá z Janova evangelia (3, 8) a skrývá v sobě podobnou informaci jako logo: nad veškerým naším usilováním stojí Bůh (Duch svatý).

Text ŠVP je členěn do dvou souborů: vlastní program (46 stran) a osnovy jednotlivých předmětů (430 stran).

Články k tématu Školní vzdělávací program (ŠVP)

Obrázek k článku Pythágoriáda

Ve dnech 17. - 21. října 2022 proběhlo školní kolo 45. ročníku Pythagoriády. Soutěže se zúčastnili žáci nižšího gymnázia.

Obrázek k článku O3v3 a Mše svatá

V úterý budeme slavit Všechny svaté, a proto jsme si pro vás připravili malý dárek. Nevím, jestli už jste slyšeli o podcastu O Třech ve třech...

Obrázek k článku Žáci navštívili mediatéku Francouzského institutu

13. 10. navštívili žáci francouzštiny Primy B a Sekundy B znovu otevřenou mediateku Francouzského institutu ve Štěpánské ulici.

Obrázek k článku Zpráva o fotbalovém zápase s KG

V pátek 21.10.2022 v dopoledních hodinách se uskutečnilo přátelské utkání ve fotbale. Hrálo se na venkovním hřišti Křesťanského gymnázia za chladného, ale slunečného počasí.

Obrázek k článku Jak se staví termojaderný reaktor?

Milí přátelé fyziky, dne 17. 10. jsme se sešli na SPRV seminář s panem doc. RNDr Janem Mlynářem z ČVUT z fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské na téma Jak se staví termonukleární reaktor alias tokamak.

Obrázek k článku Německá jazyková výměna v Bad Münstereifel

V sobotu 17. 9. 2022 jsme my, studenti tříd 6.A, 7.A a 7.B časně zrána nasedli do autobusu a společně se s vedoucími výměny z profesorských řad, totiž s paní Ginzelovou a panem Váňou, vydali na celodenní cestu do německého městečka Bad Münstereifel.

Obrázek k článku Ohromný úspěch v německém debatování

Naše studentka Šárka Dusová z 8. B, která tento týden reprezentovala jako jedna ze dvou postupujících z celorepublikového kola soutěže „Jugend debattiert“ Českou republiku v Budapešti, obsadila v mezinárodním finále této soutěže vynikající 2. místo.

Obrázek k článku Laboratorní práce z biologie

Minulý týden v 7.A kvůli jazykové výměně mnoho lidí nezůstalo...

Obrázek k článku Kunsthalle – projekt na pomezí fyziky a výtvarky

V primě jsme navštívili výstavu Kinetismus v Kunsthalle na Malostranské. Výstava se týkala světla, pohybu a umění. Viděli jsme mnoho fantastických děl od umělců z celého světa. Na toto téma jsme pak ve skupinkách dělali projekty inspirované právě touto výstavou.

Obrázek k článku Arcibiskupské gymnázium dostalo letos v létě darem od Mgr. Milana Švrčiny Eudoxovo planetárium.

Vzájemným pohybem kružnic umí předvádět pohyb slunce po obloze tak, jak by ho viděl pozorovatel stojící na zemi.

Stránky