NN

Obor Náboženská nauka je vymezen jako povinná součást školních vzdělávacích programů církevních škol zřízených institucemi římskokatolické církve.
Respektuje svobodu jednotlivých žáků ve vztahu k náboženské víře a současně nabízí orientaci v základní nauce římskokatolické církve. Vychází ze základních otázek člověka spojených s hledáním životního smyslu a ukazuje možnou cestu k jeho nalezení. Poukazuje na souvislost mezi tajemstvím transcendence a posledním cílem člověka. Chce v žácích rozvíjet a podporovat základní předpoklady křesťanského životního postoje a jednání. Nabízí pomoc pro orientaci v tomto světě, umožňuje přístup k biblickému poselství, k učení křesťanství (především katolické církve) a jeho tradici a otevírá tak možnost života s církví.

Cíle výuky: 

Cílem předmětu je seznámit žáky se základními křesťanskými pojmy, hodnotami a tradicí; předmět chce poskytnout nabídku a rozvoj křesťanské duchovní orientace; chce vzdělávat v oblasti jednání a vychovávat studenty k lidsky odpovědnému přístupu k životu, k druhým lidem, ke světu v duchu Kristova učení; chce vést také skrze seznámení s jinými náboženskými směry k pochopení a toleranci k odlišnostem ve všech oblastech lidského života.

Součástí této nabídky jsou také školní duchovní aktivity - duchovní obnovy, modlitba růžence, duchovní slovo, mše svaté, křížová cesta, exercicie oktáv, farní studentský klub. Všechny tyto aktivity jsou dobrovolné a jsou nabízeny jak věřícím, tak i nevěřícím studentům. Jejich cílem je osobnostní rozvoj případně otevření a prohloubení života s církví.

Hodinová dotace: 

Od primy do oktávy je předmět vyučován ve třídách rozdělených na dvě skupiny, s dotací jedna hodina týdně.

Co učíme: 

Tématické okruhy průřezového tématu Náboženská nauka jsou členěny do 8 částí podle jednotlivých ročníků. Výuka nerozlišuje mezi žákem z křesťanského a nevěřícího prostředí. Předmět je naukový a předkládá křesťanské učení z pohledu katolické církve.

a) Setkání s křesťanstvím – náboženství v životě člověka; křesťanská tradice Evropy; křesťanské svátky; křesťanství jako cesta s Ježíšem Kristem; církev a její působení
b) Starý zákon – vznik a poselství Bible; dějiny, osoby, příběhy a skutečnosti Starého zákona; židovské dějiny a náboženství
c) Nový zákon – doba a reálie Nového zákona; vznik Nového zákona; život a učení Ježíše Krista; apoštolové; prvotní církev; svátosti
d) Základy křesťanské etiky – východiska křesťanské etiky; člověk jako duchovně tělesná bytost; proces a způsoby lidského rozhodování a jednání; skutečnosti ovlivňující lidské jednání; mezilidské vztahy a normy; sexualita v životě člověka; vlivy ohrožující život člověka a jeho ochrana
e) Religionistika - náboženství; sekty; nejstarší náboženské představy; čínská náboženství; hinduismus; buddhismus; judaismus; islám; církve a sekty
f) Exegeze - vznik biblického textu, jeho výklad a význam
g) Křesťanství v proměnách času - církevní dějiny - rané křesťanství; koncily; řeholní život; investitura; středověké křesťanství; církev v novověku
h) Křesťanství v dnešní době - církev v 19. a 20. století; sociální nauka; aktuální náboženské otázky

Jak učíme: 

Hodiny jsou vedeny různou formou, podle probíraného tématu. Důraz je kladen na společnou diskusi a pohled na probírané téma z více zorných úhlů. Součástí výuky je i návštěva chrámových prostor, židovského muzea a pro vybrané žáky kvint i cesta do Osvětimi. Prostor je táké dán ke zpracování dobrovolných či povinně volitelných referátů a pololetních prací.

Učebnice a další materiály: 

V primě, sekundě, tercii a sextě se pracuje s Biblí, především jejím ekumenickým překladem. Sekundy a tercie používají Knihu o Bibli SZ a NZ.  Kvartám a kvintám je k dispizici širší studijní text dostupný na: http://www.zssv.cz/stranky-ucitelu-a-trid/vyuka-nabozenstvi/. Žáci septim pracují u knihou Dva tisíce let dějin církve. Žákům jsou ve všech ročnících poskytovány i další studijní materiály vytvořené či zpracované učitelem.

Učitelé E-mail Konzultace
Benedikt Hudema hudema@arcig.cz
Jan Houkal houkal@arcig.cz
Kliment Tomáš M... mikulka@arcig.cz středa či čtvrtek po předchozí dohodě
Ondřej Mrzílek mrzilek@arcig.cz Pondělí 13.00 - 14.30 hod. po domluvě
Václav Revenda revenda@arcig.cz dle dohody
Petr Marián Šárovec sarovec@arcig.cz po domluvě

Články k tématu NN

Obrázek k článku Tříkrálové duchovní aktivity a mše 6.1.2023

Zveme vás na představení projektu Mary´s meals v 11:00 v knihovně a poté ve 12:00 na mši sv. do auly.

Obrázek k článku Katecheze a mše svatá ve čtvrtek 8.12.

Tento čtvrtek o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie vás zveme na setkání s absolventem AG a jáhnem Dominikem Fričem.

Obrázek k článku Červená středa - den pronásledovaných pro víru

Červená středa 23. listopadu 2022 - den připomínky všech, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení.

Obrázek k článku O3v3 a Mše svatá

V úterý budeme slavit Všechny svaté, a proto jsme si pro vás připravili malý dárek. Nevím, jestli už jste slyšeli o podcastu O Třech ve třech...

Obrázek k článku Duchovní aktivity on-line

Duchovní aktivity na AG pokračují i v on-line světě. Pokud o tom chcete vědět více, tak čtěte dál.

Obrázek k článku Naše lurdské putování

Na přelomu září a října jsme se vydali na pouť do dalekých Lurd, abychom pomohli nemocným z celého (frankofonního) světa. A zároveň jsme stihli navštívit betonové a cihlové Toulouse a apokalyptické Albi.

Obrázek k článku Příprava na svátosti

I v tomto školním roce nabízíme přípravu na svátosti, které nás uvádí do křesťanského života (křest, biřmování a eucharistie). Informační setkání bude ve čtvrtek 26. 9. 2019 o velké přestávce u kaple.

Mons. Tomáš Holub

Co přinesla synoda o mladých? Jak může přispět k reformě církve? Jak v církvi vytvořit pro mladé prostor naslouchání a uceleného doprovázení? Jak je více zapojit do života církve, vsadit na jejich svobodu a zodpovědnost?

Pondělí 3. prosince byl velmi důležitý den. Ve svém diáři jsem měl totiž poznamenané hned dva úkoly najednou! Podat maturitní přihlášku a přijít včas na sraz!

Obrázek k článku Výměna s Bad Münstereifelem

Třetí zářijový týden letošního školního roku jsme měli tu čest zúčastnit se dvacátého pátého ročníku výměny do Badu.

Stránky