ZF

Filosofii chápeme jako podstatnou součást duchovní výchovy studentů na Arcibiskupském gymnáziu.

Cíle výuky: 

Naším cílem je ukázat, jak lze uvažovat o klasických filosofických problémech, záměrem je ideálně také rozvinout schopnost přemýšlet o filosofických otázkách dnešní doby nebo o soukromých dilematech. Dvouletý kurs filosofie slouží také jako vhodná příprava na následné studium humanitních oborů (zaměření na porozumění textu, kritické myšlení a psaní).

Hodinová dotace: 

Základy filosofie jsou vyučovány v septimě (2 hodiny týdně) a oktávě (3 hodiny týdně). Pro zájemce se každoročně koná volitelný filosofický seminář (2 hodiny týdně).

Co učíme: 

Výuka je zaměřena na dějiny západní filosofie s důrazem na některá charakteristická témata daných období (ve snaze skloubit historický a systematický přístup k filosofii). Studenti se učí pracovat s texty, kriticky o nich uvažovat a argumentovat, psát krátké reflexe na vybraná filosofická témata. Cílem je také zasvětit studenty do etikety diskuse, a ukázat tak význam disciplinované debaty.

Jak učíme: 

Výuka obyčejně postupuje od nastínění problému a diskuse o něm k představení některé tradiční filosofické koncepce. Téma je vždy doplněno četbou relevantní ukázky a podrobným rozborem. V některých případech je látka doplněna vhodnou video-ukázkou z filmu nebo dokumentu, či odborné přednášky na dané téma. 

Každoročně si studenti oktáv zkouší provést rešerše v knihovně Evangelické telogické fakulty na aktuální témata, která si po konzultaci s učitelem sami zvolí. V rámci filosofického semináře pjsou pořádány pravidelné filosofické přednášky externích odborníků, na které jsou zváni zájemci ze septim a oktáv. Filosofický seminář je pro oživení a zkvalitnění výuky již dva roky vyučován dvěma učiteli.

Učebnice a další materiály: 

V českém prostředí vlivem potírání filosofie za komunistického režimu zatím neexistují žádné kvalitní učebnice pro problémovou výuku. V hodinách proto pracujeme s handouty vytvořenými učitelem. Stručným přehledem dějin filosofie až po osvícenství je Nástin dějin evropského myšlení od Iva Tretery. Jako učebnice moderního myšlení poslouží Úvod do současné filosofie od Miroslava Petříčka. Komplexním a přehledným zdrojem je Stanfordská online encyklopedie filosofie v anglickém jazyce: http://plato.stanford.edu/

Učitelé E-mail Konzultace
Vít Hrouda hrouda@arcig.cz
Daniela Vejvodová vejvodova@arcig.cz dle dohody, nejlépe v pondělí nebo ve středu

Články k tématu ZF

Obrázek k článku Filosofické maturitní obhajoby 13. května

Srdečně zveme všechny zájemce na filosofické maturitní obhajoby a těšíme se na tradiční otázky z publika!

Obrázek k článku Výsledky Baltic Sea Philosophy Essay Event

S radostí oznamujeme, že mezi oceněnými středoškoláky z různých koutů světa figuruje i jméno studentky AG Zuzany Rosenbaumové.

Obrázek k článku Soutěž Baltic Sea Philosophy Essay Event

21. října se uskutečnilo školní kolo mezinárodní soutěže Baltic Sea Philosophy Essay Event.

Obrázek k článku Za Janem Patočkou a Chartou 77 do Národní galerie

V pátek 18. října po první hodině jsme se vypravily do Studia Hrdinů ve Veletržním paláci Národní galerie.