CH

Veškerý život na Zemi je spojen s chemickými změnami.  Neuvážené využívání nebo dokonce zneužívání chemie však může mít neblahé následky - porušování přírodní rovnováhy, ohrožení zdraví i života lidí. Aby chemie sloužila, je nutné ji poznávat, porozumět jejím zákonitostem a takto získané poznatky účelně a rozumně využívat.

Cíle výuky: 

Absolvent by neměl mít nesouvislé encyklopedické znalosti.  Měl by umět klást odborné dotazy a tímto způsobem si rozšiřovat obzor v daném oboru i v oborech příbuzných.

Hodinová dotace: 

Chemie je vyučována dvě hodiny týdně od sekundy do septimy včetně. V septimě a oktávě mohou studenti volit  Seminář z chemie, opět dvě hodiny týdně.

Co učíme: 

Sekunda

- fyzikální a chemický děj

- látka - těleso

- látka - směs

- částicové složení  látek

- kovy, nekovy, polokovy

- vodík, kyslík

- základy českého chemického názvoslovíTercie

- dvouprvkové sloučeniny

- chemické rovnice, výpočty z nich

- kyseliny a zásady

- soliKvarta

- oxidace a redukce

- teplo a chemické reakce

- zdroje energie, paliva

- základy organické chemie

- uhlovodíky

- deriváty uhlovodíků

- přírodní a syntetické makromolekulární látky

- chemie a společnostKvinta

-´úvod do anorganické chemie

- stavba atomu (jádro, el.obal)

- chemická vazba, její druhy

- voda a vodné roztoky

- kincentrave, výpočty

- periodický zákon, systematická anorganická chemie

(vlastnosti prvků a jejich sloučenin v souvislostech s umístěním v periodické tabulce)Sexta

- obecná chemie - zákonitosti přeměn látek

- termochemie

- kinetika chemických reakcí

- organická chemie, pokročilá návaznost na výuku v kvartě

- mechanismy organických reakcí

- uhlovodíky

- deriváty uhlovodíků, halogenderiváty, dusíkaté deriváty a kyslíkaté derivátySeptima

- synthetické makromolekulární látky

- heterocyklické sloučeniny

- chemie přírodních makromolekulárních látek (tuky, bílkoviny, sacharidy, bukleové kyseliny)

- úvod do biochemie

- enzymy

- metabolismus živinVe všech ročnících v návaznosti na vhodnou látku demonstrační pokusy a laboratorní cvičení.

Jak učíme: 

Ve všech ročnících začíná každá vyučovací hodina klasifikovaným opakováním obsahu předešlé hodiny. Každý žák je během pololetí alespoň jednou ústně zkoušen z většího rozsahu probrané látky. Závěrem každé kapitoly v učebnici je psána písemná práce.

Učebnice a další materiály: 

V současnosti jsou používány pro nižší gymnázium učebnice Základy chemie 1 a 2 (Beneš, Pumpr, Banýr, nakl.Fortuna),         

pro vyšší gymnázium Chemie I pro gymnázia (obexná a anorganická)

Chemie II pro gymnázia (organická a biochemie). Obě učebnice nakl. SPN a.s.

Učitelé E-mail Konzultace
Marcela Grecová grecova@arcig.cz Úterý: 13-14 hod (po předchozí domluvě)
Irena Chlebounová chlebounova@arcig.cz Dle předchozí domluvy.
Lenka Vyskočilová vyskocilova@arcig.cz út, st, čt po předchozí domluvě

Články k tématu CH

Obrázek k článku Hodina moderní chemie na AG

Ve čtvrtek 30. 11. k nám do školy zavítal lektorský tým z VŠCHT a předvedl našim studentům trošku jinou hodinu chemie. Program absolvovaly tři sekundy a dvě kvinty.

Obrázek k článku Hodina moderní chemie na AG

Ve čtvrtek 30. 3. k nám do školy zavítaly lektorky z VŠCHT a předvedly studentům trošku jinou hodinu chemie. Program absolvovaly obě sekundy a obě kvinty.

Obrázek k článku Chemická olympiáda

V týdnu před jarními prázdninami se odehrály dvě akce související s chemickou olympiádou...

Obrázek k článku Horký podzim v programu Globe

Přírodovědný seminář se zapojil do kampaně vyhlášené programem Globe "Horký podzim". Sledovali jsme druhovou biodiverzitu a opadávání listů různých druhů stromů v okolních parcích, provedli jsme spektrofotometrii listových barviv, vytvořili plakát, sledovali historické ubývání zeleně na území Prahy, navrhovali jsme změny prostředí na Náměstí Míru a mnohem víc.

Obrázek k článku Laboratorní práce z biologie

Minulý týden v 7.A kvůli jazykové výměně mnoho lidí nezůstalo...

Obrázek k článku Globe games 2022

Ve čtvrtek 25.5. jsme vyjeli s paní profesorkou Chlebounovou do Zbirohu reprezentovat Arcibiskupské gymnázium v letošních Globe games.

Obrázek k článku Hodina moderní chemie opět na Arcigu!

Asi největším zážitkem byla příprava zmrzliny pomocí tekutého dusíku. Každý si odnášel na přestávku kornoutek plný lahodné chemie! 

Obrázek k článku Chemická olympiáda

V pondělí 14. 3. 2022 se uskutečnilo školní kolo chemické olympiády kategorie C.

Obrázek k článku Remobil na AG

Dne 7. 10. 2021 absolvovala třída 5. A vzdělávací lekci "Životní cyklus mobilního telefonu" v rámci neziskového projektu Remobil.

Obrázek k článku Přírodovědný seminář v Havlíčkových sadech

Dne 23. 9. 2021 jsme s přírodovědným seminářem provedli hydrologický průzkum v Havlíčkových sadech.

Stránky