Přihlašování na přípravné kurzy matematiky a češtiny

Vážení rodiče, milé zájemkyně, milí zájemci o přípravné kurzy, spouštíme avizovanou registraci na přípravné kurzy matematiky a českého jazyka. Registrovat se můžete až do naplnění kapacity kurzů vyplněním tohoto google formuláře. Kurzy budou probíhat opět v budově AG (Praha 2, Korunní 2) každé úterý a začnou 19. září 2023.  

Časy kurzů matematiky:13.50-14.35 (1. cyklus), 14.45-15.30 (2. cyklus), 15.40-16.25 (3. cyklus).

Časy kurzů českého jazyka: 14:40-15:25 (1. cyklus), 15:35-16:20 (2. cyklus),16:30-17:15 (3. cyklus).

Kapacita každé skupiny je 30 žáků.

Cena jednoho kurzu (matematiky nebo českého jazyka) je 3000 Kč za obě pololetí; oba kurzy můžete získat za zvýhodněnou cenu 5000 Kč za obě pololetí. V každém kurzu garantujeme 24 lekcí/45 minut za školní rok. Platby kurzů budou probíhat během září. Číslo účtu, variabilní symbol, další podrobnosti k platbě a k vyplnění přihlášky obdrží registrovaní uchazeči 1. září 2023.

Podrobnosti k náplni kurzů zde.

 

Těšíme se na vás

za AG 

Jana Kaderová